Bộ Tài chính công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân dự toán NSNN 2020

(eFinance Online) -Bộ Tài chính công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội; nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất.
 
Ảnh: VPB.Ảnh: VPB.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi tiết báo cáo xem tại đây:

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Quang Minh