Bộ Tài chính công bố công khai số liệu dự toán NSNN 2014

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 3016/QĐ-BTC, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo dự toán, tổng thu cân đối NSNN năm 2014 là 782,7 nghìn tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm 539 nghìn tỉ, từ dầu thô 85,2 nghìn tỉ, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 154 nghìn tỉ và thu viện trợ là 4,5 nghìn tỉ.

Về mức chi năm 2014, dự toán đưa ra là 1.006,7 nghìn tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 163 nghìn tỉ đồng, chi trả nợ và viện trợ là 120 nghìn tỉ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 704,4 nghìn tỉ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỉ đồng và dự phòng là 19,2 nghìn tỉ đồng.

Dự toán cũng đưa ra số liệu về cân đối thu chi dự toán ngân sách Trung ương. Theo đó, thu ngân sách Trung ương là 495,189 nghìn tỉ đồng; Chi ngân sách Trung ương là 719,189 nghìn tỉ đồng. Vay bù đắp bội chi NSNN là 224 nghìn tỉ đồng.

Về ngân sách địa phương: Thu ngân sách địa phương là 499,096 nghìn tỉ đồng; Chi ngân sách địa phương là 499,096 nghìn tỉ đồng...

(PV)