Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ BOG năm 2015

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 02/02, Bộ Tài chính đã công khai chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý IV và cả năm 2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2015 là 4.055,360 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2015): 2.843,648 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II (đến hết ngày 30/6/2015): 1.794,400 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2015): 2.776,368 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV (từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015): 1.206,736 tỷ  đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV (từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015): 0 đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương: 5,303 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm: 12 triệu đồng

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV và cả năm 2015 (đến hết ngày 31/12/2015): 3.970,063 tỷ đồng.

(T.H)