Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG Quý I/2015

Nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) trong Quý I năm 2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/3/2015, số dư Quỹ BOG đạt 2.843,648 tỷ đồng. Cụ thể:

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31/12/2014: 4.055,360 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 2.085,150 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 3.303,646 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh: 6,784 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2015): 2.843,648 tỷ đồng.

(T.H)