Bộ Tài chính cử 3 đoàn kiểm tra giá vận tải và giá sữa

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng thiết yếu, trong đó có giá cước vận tải và giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, do lãnh đạo Cục Quản lý Giá  làm trưởng đoàn làm việc với các địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
3 đoàn do lãnh đạo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính làm trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Vụ Vận tải- Bộ Giao thông vận tải; lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo phòng giá và liên quan tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương như Sở Giao thông vận tải, Chi cục quản lý thị trường, Cục thuế, một số đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị sản xuất kinh doanh sữa tại địa phương cũng sẽ tham gia làm việc với các đoàn và có báo cáo về công tác quản lý, thực hiện thuộc lĩnh vực được giao.
 
Cũng trong sáng ngày hôm nay, để chuẩn bị cho cuộc làm việc của các đoàn kiểm tra này, Bộ Tài chính cũng đã gửi công văn tới Sở Tài chính các tỉnh, thành phố yêu cầu chuẩn bị các nội dung phục vụ hoạt động của 3 đoàn kiểm tra.
 
Về giá sữa, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính báo cáo tình hình thực tế 6 tháng triển khai công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương (xác định giá tối đa, đăng ký giá, kiểm tra niêm yết giá); đồng thời, báo cáo những tác động diễn biến giá nguyên liệu sản xuất sữa đối với thị trường sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong nước trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về diễn biến giá cả nhập khẩu.
 
Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính sẽ đi kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn, thời kỳ kiểm tra là từ tháng 6 đến tháng 11/2014.
 
Về giá cước vận tải ô tô, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện cơ chế quản lý giá cước vận tải tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện kê khai giá cước vận tải ô tô tại địa phương năm 2012 đến năm 2014; báo cáo tình hình triển khai việc tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn.
 
Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu mời một số doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn tại địa phương tham dự để tìm hiểu kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua, giá thành vận tải tại thời điểm hiện nay, tác động của giá xăng dầu tới giá thành vận tải và kế hoạch điều chỉnh giá cước trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng giảm.
 
(T.H)