Bộ Tài chính đã tạm ứng 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho ngư dẫn 4 tỉnh

(eFinance Online) - Liên quan đến việc hỗ trợ cho ngư dân 4 tỉnh chịu sự cố môi trường do Công ty TNHH Giang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, Bộ Tài chính đã tạm ứng 3.000 tỷ đồng, chuyển cho các đơn vị để trực tiếp triển khai các giải pháp này, trong đó Quảng Bình nhận số tiền lớn nhất là 1.100 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2016, ông Đào Xuân Tuế - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Triển khai Quyết định này, Bộ Tài nguyên môi trường đã chuyển tiền cho Bộ Tài chính để chuyển về các địa phương.

Về quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng số tiền bồi thường, Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính thực hiện mở Tài khoản tiền gửi có mục đích bằng USD và VNĐ tại Sở Giao dịch - Kho bạc Nhà nước để nhận, quản lý và sử dụng khoản tiền Formosa Hà Tĩnh bồi thường.

Vụ Ngân sách Nhà nước lập ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để chuyển tiền vào Tài khoản tiền gửi có mục đích của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Như vậy, trên thực tế, khoản tiền dùng để chi trả cho bồi thường được quản lý bởi một tài khoản riêng, hoàn toàn tách biệt với ngân sách Nhà nước nên đảm bảo minh bạch trong quản lý, sử dụng.

Kho bạc Nhà nước sẽ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết Kho bạc Nhà nước 4 tỉnh nói trên tổ chức thực hiện. 

Làm rõ hơn về quá trình kiểm tra, rà soát, thẩm định, phê duyệt đối tượng và kinh phí bồi thường thiệt hại, ông Đào Xuân Tuế cho biết, trên cơ sở báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã về đối tượng và thiệt hại đã được kiểm tra, thẩm định, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện thẩm định, phê duyệt đối tượng và kinh phí bồi thường thiệt hại với danh sách chi tiết kèm theo, đồng thời tổng hợp gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát, thẩm định, tổng hợp đối tượng và kinh phí bồi thường thiệt hại trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Căn cứ ý kiến thẩm định của 2 Bộ  để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ kinh phí bồi thường thiệt hại về sự cố môi trường biển cho từng địa phương để triển khai thực hiện.

Trong khi chờ địa phương báo cáo, Bộ Tài chính trình Thủ tướng tạm cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện chi trả.

"Việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản (cá nhân có tài khoản) hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Khi thanh toán chi trả phải lập bảng kê có ký nhận của đối tượng được nhận tiền." - Ông Đào Xuân Tuế nhấn mạnh. 

(T.H)