Bộ Tài chính: Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Bộ Tài chính vừa cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2013, Bộ đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Bộ đã thực hiện hướng dẫn và đảm bảo nguồn để đảm bảo chi trả kịp thời thực hiện chính sách tăng lương cơ sở (từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng) từ ngày 01/7/2013.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã thực hiện xuất cấp trên 47 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiên tai, thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ngoài ra, trong tháng 8/2013, Bộ đã tích cực triển khai Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn...

(KD)