Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí môn bài mới

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về lệ phí môn bài trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình thực hiện chính sách thuế môn bài thời gian qua, có một số tồn tại, vướng mắc như:

- Mức thu môn bài đối với tổ chức kinh tế được xác định căn cứ vào vốn đăng ký kinh doanh về cơ bản là không có vướng mắc. Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh cá thể phần lớn nộp thuế theo phương pháp khoán, không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hóa đơn chứng từ, không hạch toán được kết quả sản xuất kinh doanh thì mức thu thuế môn bài lại quy định gồm 6 mức căn cứ vào thu nhập trên tháng. Hàng năm cơ quan thuế phải tốn nhiều thời gian cho công tác điều tra doanh số, chi phí hành thu cao.

- Về bản chất thuế môn bài là một khoản lệ phí, nhằm kiểm kê kiểm soát số lượng cơ sở có hoạt động kinh doanh trong năm. Tuy nhiên, mức thu môn bài khu vực hộ kinh doanh gồm 6 mức tùy thuộc thu nhập trung bình 1 tháng, gây nhiều khó khăn cho cả người nộp thuế, cơ quan thuế trong việc xác định mức nộp dẫn đến bỏ sót thuế, không phát huy được hết chức năng kiểm đếm số lượng cơ sở kinh doanh.

- Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân có thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu có 2 người phụ thuộc thì thu nhập dưới 16,2 triệu đồng/tháng cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, theo bậc môn bài hiện hành, hộ kinh doanh có thu nhập 300.000 đồng cũng phải nộp thuế môn bài. Như vậy, quy định về mức thu nhập để phân bậc môn bài hiện hành của hộ kinh doanh không còn phù hợp với tình hình thực tế.

- Mức môn bài hiện hành khi xây dựng căn cứ theo mức lương tối thiểu năm 2002 là 290.000 đồng/tháng. Hiện nay, mức lương tối thiểu đã lên 1.150.000 đồng (từ 1/5/2016 lên mức 1.210.000 đồng). Do đó, việc xác định bậc thuế môn bài hiện nay không phù hợp với sự thay đổi của tiền lương.

Từ những tồn tại nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất ban hành Nghị định quy định về lệ phí môn bài.

Theo dự thảo, lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp được đề xuất như sau: Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng: 10 triệu đồng/năm; doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 - 100 tỷ đồng: 5 triệu đồng/năm; doanh nghiệp có vốn điêu lệ dưới 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng/năm; đối với các chi nhánh, các cửa hàng trực thuộc thì nộp mức thuế môn bài: 2 triệu đồng/năm.

Lệ phí môn bài đối với gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân thực hiện đăng ký hộ kinh doanh hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh được đề xuất như sau: Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có doanh thu trên 300 triệu đồng/năm: 1 triệu đồng/năm; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có doanh thu từ 100 - 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Những đối tượng sau không phải nộp lệ phí môn bài: Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có đăng ký hộ kinh doanh hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm; Hộ sản xuất muối; Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân thực hiện đăng ký hộ kinh doanh hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; Văn phòng đại diện không có hoạt động sản xuất kinh doanh.

(PV)