Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11.000.000 đồng/tháng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
 
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11.000.000 đồng/tháng. Ảnh: QM.Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11.000.000 đồng/tháng. Ảnh: QM.

Chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với với thời điểm 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11.000.000 đồng/tháng (quy định hiện hành là 9.000.000 đồng). Mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000 đồng/tháng (quy định hiện nay là 3.600.000 đồng).

Đối với người nộp thuế: Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh (cho người nộp thuế từ 9.000.000 đồng/tháng lên 11.000.000 đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3.600.000 đồng/tháng lên 4.400.000 đồng/tháng) sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Đối với xã hội: Việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng; đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh có hiệu ứng tích cực. Nguyên nhân do việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế TNCN hay gia tăng thu nhập khả dụng (thu nhập sau khi nộp thuế) của các cá nhân, từ đó kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, mức độ tác động đến tăng trưởng kinh tế còn liên quan đến việc giảm chi tiêu của Chính phủ do giảm thu ngân sách từ thuế TNCN.

Đối với ngân sách nhà nước (NSNN): Theo dữ liệu trên hệ thống tập trung của ngành Thuế trong năm 2019, số lượng người nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đạt khoảng 6,89 triệu người với tổng số thu NSNN đạt trên 79.219 tỷ đồng. Nếu áp dụng mức giảm trừ theo mức dự kiến là 11.000.000 đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4.400.000 đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc thì một phần lớn số người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, tương tự những người nộp thuế ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế phải nộp, qua đó dự kiến giảm thu NSNN xuống còn khoảng 68.921 tỷ đồng. Như vậy với đề xuất nâng mức GTGC nêu trên thì số thu về thuế TNCN một năm giảm khoảng 10.300 tỷ đồng (tương đương giảm khoảng 13% số thu ngân sách từ thuế TNCN năm 2019).

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nêu trên sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020, thì thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2020 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 (kể từ ngày kết thúc năm dương lịch); do vậy trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9.000.000 đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 3.600.000 đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Quang Minh