Bộ Tài chính đôn đốc sắp xếp nhà, đất công

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo công văn, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề nghị triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

Các địa phương cần phối hợp với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Về phía các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, Bộ Tài chính đề nghị khẩn trương thực hiện rà soát, kê khai, báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất (còn lại) chưa thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành này cần phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có cơ sở nhà, đất để xem xét, phê duyệt phương án.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý.

(PV)