Bộ Tài chính đứng thứ 2 về Chỉ số Cải cách hành chính các Bộ, ngành

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2014 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2014.Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2014.

Theo kết quả công bố, Bộ Tài chính đứng số 2/19 Bộ với tổng số điểm Par Index là 81,54 điểm (Đứng đầu là Bộ Giao thông Vận tải với 81,83 điểm, thứ ba là Ngân hàng nhà nước với 80,48 điểm, thứ tư là Bộ Ngoại giao với 80,07 điểm và thứ năm là Bộ Nội vụ với 80,05 điểm).

Với kết quả này, Bộ Tài chính tăng 2 bậc so với kết quả Par Index 2013 (từ thứ 4 lên thứ 2).

Để có kết quả như trên, trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các đơn vị đã chủ động thực hiện các các giải pháp đồng bộ, toàn diện trong công tác cải cách hành chính. Trong đó có các giải pháp liên quan trực tiếp tới Par Index như: Bám sát các tiêu chí chấm điểm Par Index, chủ động nghiên cứu, đánh giá chấm điểm gắn với kết quả đầu ra để tổ chức thực hiện; Triển khai có kết quả Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ với nhiều giải pháp thiết thực; Xây dựng các Chương trình, kế hoạch hàng năm, trung, dài hạn về công tác CCHC.

Việc xếp hạng của Bộ Tài chính được nâng từ vị trí thứ 4 lên thứ 2 cho thấy việc thực hiện các giải pháp về Cải cách hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua đã có kết quả và đúng hướng. Để tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính, thời gian tới, bên cạnh các giải pháp cũ, cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, nhất là giải pháp để đưa các cải cách về thể chế, thủ tục hành chính thực sự đi vào cuộc sống...

(PV)