Bộ Tài chính gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí đầu xuân 2010

Trong không khí của những ngày đầu năm 2010, sáng nay (15/1/2010), tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Mong rằng Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính sẽ được đông đảo các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí tích cực ủng hộ, tham gia.Mong rằng Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính sẽ được đông đảo các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí tích cực ủng hộ, tham gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời, nhiệt tình và hiệu quả của các cơ quan báo chí.

Thứ trưởng cho biết, trong năm qua, công tác thông tin tuyên truyền đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; thông tin nhiều chiều, đa dạng, phong phú... góp phần đưa các cơ chế chính sách tài chính từng bước đi vào cuộc sống, giúp cho ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao cho.

Năm 2009, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng toàn ngành Tài chính đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể là: Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2009 được thực hiện trong bối cảnh ngay  từ cuối năm 2008, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến kinh tế nước ta, làm cho nhiều mặt hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu hàng hoá, du lịch và dịch vụ suy giảm… ảnh hưởng đến việc làm và đời sống nhân dân; cùng với những khó khăn do diễn biến phức tạp của thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh…

Trong điều kiện đó, với sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, đúng hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp; sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài chính, công tác tài chính - NSNN năm 2009 đã có những kết quả đáng khích lệ.

Về tổng thể đã giữ được cân đối vĩ mô ở mức an toàn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đạt 100,2% dự toán, chi NSNN vượt 8,5% so với dự toán, dành nguồn tăng chi cho an sinh xã hội với mức tăng trên 50% so với năm 2008. Qua đó, đã đóng góp quan trọng vào việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 5,2%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị trong ngành Tài chính đã chủ động cập nhật, đánh giá, phân tích, nhận định, dự báo tình hình, để nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách kịp thời, đồng bộ, góp phần hoàn thiện chính sách tài chính vĩ mô và giúp cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thị trường tài chính và dịch vụ tài chính phát triển tương đối tốt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước; công tác cải cách hành chính đạt kết quả bước đầu…

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2010 - năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X là rất nặng nề với mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2010 là: “Tập trung huy động các nguồn lực tài chính, sử dụng có hiệu quả để góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững vào năm 2011 và những năm tiếp theo; giữ ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn tái lạm phát ở mức cao; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010”.

Theo đó, mục tiêu năm 2010 là phấn đấu đạt và vượt mức một số chỉ tiêu cơ bản của năm 2010: tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%; GDP bình quân đầu người khoảng 1.200 USD; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP; chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn 7%... Mục tiêu là như vậy, nhưng trong điều hành chúng ta phải quyết tâm đạt được ở mức tích cực hơn, tạo đà cho giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội 2011-2015.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội đề ra đó, mục tiêu nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhất của ngành Tài chính năm 2010 là:

- Thứ nhất: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước, tích cực và chủ động trong điều hành chỉ đạo ngân sách nhà nước năm 2010. Điều chỉnh hợp lý chính sách thu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, tăng cường quản lý thu; trong điều hành phấn đấu tăng thu ngân sách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN được Quốc hội giao, phấn đấu vượt thu tối thiểu là 5% (không kể thu sử dụng đất); Thực hiện tiết kiệm chi NSNN, cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, phấn đấu giảm bội chi NSNN; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Nhà nước; đẩy mạnh công cuộc xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với công bằng xã hội.

- Thứ hai: Tiếp tục thực hiện tích cực và hiệu quả các giải pháp tài chính để góp phần chủ động ngăn chặn suy giảm, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng hợp lý và bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

- Thứ ba: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết và xử lý công việc, tạo bước chuyển biến mới trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ  trong toàn ngành Tài chính.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các đồng chí phóng viên trong và ngoài ngành Tài chính tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

- Thông tin tuyên truyền về những thành tựu và những đóng góp thiết thực của ngành Tài chính trong những năm qua và năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Tập trung thông tin tuyên truyền công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách Tài chính; việc tổ chức thực hiện các Luật Thuế, những cơ chế chính sách tài chính mới... nhất là cơ chế chính sách tiếp tục ngăn chặn suy giảm, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ; áp dụng nguyên tắc giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các loại hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn định giá theo lộ trình; những chính sách chế độ tài chính, thuế, hải quan, ngân sách, cổ phần hóa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đáp ứng các cam kết của WTO; trong đó cần phát hiện, phản ánh kịp thời nhiều chiều dư luận xã hội về những hạn chế, bất cập của cơ chế chính sách tài chính và các thủ tục hành chính, đề xuất hướng xử lý tháo gỡ những bất cập, những vướng mắc để đưa cơ chế chính sách tài chính đi vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp và những hành động, kết quả cụ thể của ngành Tài chính và xã hội trong việc thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu và giới thiệu các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt chủ trương này.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện công cuộc cải cách hành chính, thủ tục hành chính theo đề án 30 của chính phủ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của các đơn vị trong ngành Tài chính.

- Bám sát và thông tin kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi tiêu, công khai, minh bạch tài chính, chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.

- Bám sát và kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, trọng tâm của ngành Tài chính diễn ra trong các thời điểm của năm, trong đó cần chú trọng thông tin tuyên truyền kịp thời hoạt động đối nội, đối ngoại, các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị nhằm cổ vũ, động viên cán bộ trong ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu tài chính - ngân sách năm 2009...

Năm 2010 là năm ngành Tài chính cùng với cả nước kỷ niệm các ngày lễ lớn, các chương trình hành động cụ thể mang nhiều ý thiết thực hướng đến ngày kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945- 28/8/2010) đang được tích cực triển khai. Một trong những chương trình giàu ý nghĩa đó là “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành.

“Bộ Tài chính mong rằng Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính sẽ được đông đảo các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí tích cực ủng hộ, tham gia góp phần để giải thành công tốt đẹp”. Thứ trưởng nói.

(MH)