Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tại Bình Dương và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  và của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 20-5, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã cử 2 đoàn công tác trực tiếp làm việc với Lãnh đạo UBND  tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Dương.

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm dẫn đầu đoàn làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm dẫn đầu đoàn làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại các buổi làm việc, các Đoàn công tác đã đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành, khu công nghiệp tạo điều kiện để các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận, đánh giá, xác định mức độ thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, qua đó giúp doanh nghiệp bảo hiểm có cơ sở giải quyết bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản và con người theo quy định của pháp luật với mục tiêu khẩn trương khắc phục sớm nhất những ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm khẳng định Bộ Tài chính và các đơn vị Tài chính từ Trung ương đến địa phương đang tích cực triển khai thực hiện theo nội dung Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về công tác bảo hiểm, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đã chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường theo hợp đồng.

Cũng tại các buổi làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương trân trọng cảm ơn sự triển khai rất kịp thời của Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm. Các UBND tỉnh khẳng định sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và góp phần ổn định đời sống của người lao động.

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương vào cuộc tiến hành các công tác kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản đã được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường theo hợp đồng giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh; đồng thời có biện pháp phòng ngừa việc lợi dụng tình hình này để trục lợi bảo hiểm. 


(Theo báo Hải quan)