Bộ Tài chính họp báo thường kỳ Quý III/2016

(eFinance Online) -Chiều ngày 11/10,  Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý III//2016 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 9 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 3 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí chủ trì buổi họp báo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.
Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Thông tin về tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 74,9% dự toán năm, tăng 6,6%). Trong đó, thu nội địa tháng 9 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tài chính, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8,3 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 12,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (89 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015. Bội chi NSNN ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Triển khai công tác điều hành ngân sách trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ Tiếp tục tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh .

Đặc biệt, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế về quản lý thuế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế. Cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thuế XK, Thuế  NK số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016; Hoàn thành dự thảo các văn bản hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế XNK; Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng, chống thất thu, tăng cường các biện tăng thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao thu NSNN năm 2016; Tiếp tục triển khai đề án chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ; Triển khai thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp; Phối hợp với Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2016 theo Quyết định số 2477/QĐ-BTC ngày 25/11/2015 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư XDCB tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt các câu hỏi liên quan đến các nội dung về  tình hình thanh tra xăng dầu, tiến độ đền bù cho ngư dân các tỉnh miền Trung về thiệt hại chết cá hàng loạt, tình hình nợ thuế, công tác thu hồi nợ đọng thuế,... Những vấn đề này đã được đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trả lời trực tiếp tại buổi họp báo.

Liên quan tới việc xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp cho một số đối tượng, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, trước đó, Bộ Tài chính đưa nội dung này vào Nghị quyết dự toán ngân sách thì Quốc hội yêu cầu tách riêng nên Bộ Tài chính đưa vào Luật sửa nhiều Luật. Nhưng do Luật sửa nhiều Luật là nội dung dài hạn, còn việc xóa nợ thuế là giải pháp tình thế nên Quốc hội yêu cầu ban hành Nghị quyết riêng.

Trước băn khoăn việc xóa nợ, khoanh nợ thuế có đảm bảo công bằng không, ông Thi cho rằng, cần đánh giá khách quan vì tùy từng năm, có khoảng 30-70.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường và có 40.000-80.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Câu chuyện kinh doanh thua lỗ là chuyện rất bình thường, không chỉ ở riêng Việt Nam mà ở các nước trên thế giới.

Được biết, có trường hợp những doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc có nguồn từ NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời. Hơn nữa, trước đây, từ ngày 1/1/2011 theo pháp luật về quản lý thuế nếu chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, người nộp thuế được gia hạn nộp thuế tối đa 1 năm và không phải tính tiền chậm nộp trên thời gian gia hạn. Vì vậy, những trường hợp khác (phát sinh trước ngày 1/1/2011; công trình qua nhiều năm đến nay chưa được Nhà nước thanh toán hoặc được thanh toán muộn hơn thời gian gia hạn; không phải đầu tư xây dựng cơ bản;...) tiếp tục khó khăn do vẫn bị tính tiền chậm nộp thuế. Số nợ tiền chậm nộp này hạch toán vào thu nhập sau thuế TNDN khiến doanh nghiệp chịu lỗ kéo dài, ăn vào vốn dẫn đến giải thể, phá sản.

Hơn nữa, trong giai đoạn 2011-2013, nền kinh tế rất khó khăn. Hàng năm Bộ Tài chính đều đề nghị Quốc hội có Nghị quyết miễn giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp. Và trong những giải pháp tháp gỡ khó khăn của doanh nghiệp, có một số đề nghị xóa tiền chậm nộp, hoặc khoanh nợ thuế lại để giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, có nguồn thu, nộp tiền thuế cho ngân sách.

Ông Phạm Đình Thi khẳng định, việc xóa nợ thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp không tạo ra tiền lệ xấu, thậm chí còn giúp tháo gỡ khó khăn cho DN, hộ cá nhân kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

(T.H)