Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 19

Ngày 6/8, Bộ Tài chính đã có cuộc họp với đại diện các Bộ, Ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp để thảo luận, xin ý kiến về các giải pháp cụ thể triển khai Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, những nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao trong Nghị quyết 19 đã được cụ thể hóa bằng việc dự thảo một Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Thông tư số 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

"Việc sửa đổi, bổ sung này là bước cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, nhằm giảm số giờ kê khai thuế tiệm cận dần với tiêu chí của khu vực và quốc tế" - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Nội dung nổi bật nhất trong các giải pháp Bộ Tài chính nêu ra là việc sửa và lược bỏ một số chỉ tiêu trên Bảng kê thuế GTGT đầu vào và đầu ra trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào và bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra.

Theo đánh giá, hệ thống kế toán doanh nghiệp không yêu cầu một số chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra nên sau khi nhập và hạch toán các hóa đơn này để xác định giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và bổ sung thêm 4 chỉ tiêu (ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất) để lập bảng kê thuế GTGT đầu vào, bảng kê thuế GTGT đầu ra. Việc này mất nhiều thời gian, chi phí của doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ 3 chỉ tiêu ký hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất và thay chỉ tiêu "mặt hàng" bằng "diễn giải kế toán" trên bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào cũng như bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra cho phù hợp với ghi chép kế toán. Giải pháp này dự kiến sẽ giảm được số giờ chuẩn bị kê khai thuế GTGT là 132 giờ/năm. Bên cạnh đó, một số giải pháp khác như bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ và khai các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế tại bảng kê 01-2/GTGT và 01-1/GTGT có thể giảm được 12 giờ chuẩn bị khai thuế GTGT/năm; bỏ quy định phải ghi chú trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm có thể giảm được 42 giờ/năm... 23 ý kiến đến từ Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Ngân hàng Thế giới; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn thuế C&A; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty May 10; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Đại lý thuế Trọng Tín... đều bày tỏ sự đồng tình với những giải pháp mà Bộ Tài chính nêu ra đồng thời kỳ vọng hiệu quả của những giải pháp này khi đưa vào thực tế.

Những chính sách sửa đổi, bổ sung này đã được Bộ Tài chính xin ý kiến cấp trên và được phê duyệt áp dụng ngay từ tháng 10/2014 tới đây. Từ nay cho tới khi ban hành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thêm từ phía các cơ quan quản lý, hiệp hội cũng như doanh nghiệp để hoàn thiện.

(T.H)