Bộ Tài chính long trọng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Hòa trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, cả nước đang phấn khởi, tự hào kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; hôm nay (14/8), Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho ngành Tài chính vì những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Tài chính.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Tài chính.

Tham dự buổi Lễ kỷ niệm long trọng này có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí đại biểu đại diện cho cho các thế hệ cán bộ ngành Tài chính.

Đổi mới không ngừng, nỗ lực vượt lên chính mình

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành cùng lịch sử đất nước, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng: Những thành tựu mà ngành Tài chính đạt được là công sức của toàn Đảng, toàn dân, của các thế hệ cán bộ Tài chính; là sự hợp tác, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương và của nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bộ Tài chính long trọng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 1
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

70 năm đã trôi qua, trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc và giai cấp, gắn bó chặt chẽ sự nghiệp của ngành với nhân dân và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho hai cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính tự hào về truyền thống vẻ vang, những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, ngành Tài chính đã từng bước trưởng thành và phát triển về quy mô và chất lượng đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế. Trong những năm qua, đặc biệt là qua 30 năm đổi mới, ngành Tài chính với tư cách là một ngành tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đã đi đầu trong đổi mới cơ chế, chính sách, trực tiếp tham gia và phối hợp điều hành quản lý vĩ mô của nền kinh tế đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, phân phối có hiệu quả nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH; tập trung đầu tư phát triển con người, xoá đói, giảm nghèo; củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời, là công cụ có hiệu quả để kiểm soát lạm phát, kiểm soát bội chi NSNN, ổn định và lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia, tạo điều kiện vững chắc cho đất nước phát triển trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Bộ Tài chính long trọng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hồ Chí Minh cho Bộ Tài chính.

Trải qua chặng đường 70 năm trong bất cứ giai đoạn cách mạng, hoàn cảnh, thử thách nào dù khó khăn, gian nan đến đâu ngành Tài chính cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Tài chính Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng, đất nước, luôn phấn đấu là nền Tài chính của nhân dân, vì nhân dân, đất nước phục vụ. Thành tựu trong cải cách, phát triển của ngành Tài chính thời gian qua thể hiện tinh thần đổi mới không ngừng, nỗ lực vượt lên chính mình trong công việc, sự đoàn kết đồng lòng, hăng hái thi đua, tích cực lao động và sáng tạo của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Đồng thời, cũng minh chứng cho sự đúng đắn và sáng tạo trong đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước ta.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của ngành Tài chính trong quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, hàng nghìn Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Bộ Tài chính long trọng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 3
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hồ Chí Minh cho Bộ Tài chính. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho Bộ Tài chính để ghi nhận công lao to lớn, những thành tích đặc biệt suất sắc của ngành Tài chính, những nỗ lực của toàn bộ các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tài chính đã góp phần trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Cần tiếp tục đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính                

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 70 năm phát triển, trong đó có 30 năm đổi mới đã làm cho thế và lực của đất nước ta được củng cố và tăng cường. Thành công của hoạt động tài chính - NSNN trong 30 năm đổi mới và giai đoạn 2011 - 2015 đã tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để ngành Tài chính phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. Quá trình hội nhập kinh tế, tài chính sâu rộng và toàn diện sẽ mang lại nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra cho ngành Tài chính không ít khó khăn, thách thức.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam nhấn mạnh, trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức là một ngành tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, sứ mệnh và trách nhiệm của ngành Tài chính là rất to lớn và nặng nề. Để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ngành phải nhanh chóng khắc phục những  hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới nền Tài chính quốc gia phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.

Bộ Tài chính long trọng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 4
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ngành phải tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, chủ động hội nhập quốc tế thành công.

Ngành phải thực sự đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thực hiện giảm thời gian làm thủ tục thuế, hải quan ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực theo đúng Nghị quyết của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Ngành cần phải tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo chính sách pháp luật tài chính được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền, tài sản được Nhà nước và nhân dân giao phó quản lý, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham những, lãng phí; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện phê bình và tự phê bình; tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11 về công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu; tăng cường đoàn kết nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa "hồng", vừa "chuyên", xứng đáng là cán bộ Tài chính của dân, do dân và vì dân.

"Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính sẽ tiếp tục đoàn kết lao động sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đáu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của ngành, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định.

Bộ Tài chính long trọng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 5
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Thay mặt toàn thể cán bộ công chức ngành Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính xin lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, quyết tâm tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã giao phó.

(T.Hằng)