Bộ Tài chính: Nâng cao năng lực rà soát hệ thống hóa VBQPPL

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 13749/BTC-PC ngày 16/10/2013 hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức rà soát, hệ thống hóa. Để thực hiện được kịp thời, thống nhất, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, sáng nay, ngày 21/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực tài chính cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực tài chính cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực tài chính cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Tập huấn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, buổi tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thời hạn hệ thống hóa kỳ đầu thống nhất trong cả nước vào ngày 31/12/2013.

Mục đích của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản là nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội; đồng thời nhằm công bố tệp hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

"Các đơn vị cần chủ động, nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra trong công tác rà soát và hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực tài chính để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định." -  ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, việc triển khai nhiệm vụ cụ thể về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Bộ Tài chính đã được đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) hướng dẫn chi tiết. Đồng thời giới thiệu mẫu quy trình, kỹ năng rà soát như: Quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính; Quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về cơ chế phát triển sạch.

(TH)