Bộ Tài chính phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2015 của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 95,6 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn MOF. Ảnh minh họa - nguồn MOF.

Thu cân đối NSNN đạt 85,3% dự toán

Lũy kế thu 10 tháng đạt 777 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 33 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 78,6%) so với tháng trước. Điều này do tháng 10 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý III/2015.

Lũy kế thu 10 tháng đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm, như: thuế bảo vệ môi trường đạt 158,3% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 133,3% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 128,9% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 115,6% dự toán...

Thu từ dầu thô tháng 10 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 6 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, chi NSNN tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 918,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014, trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 10 ước 13,1 nghìn tỷ đồng; Chi trả nợ và viện trợ ước 13,5 nghìn tỷ đồng; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước 70,2 nghìn tỷ đồng.

Bội chi NSNN 10 tháng ước 141,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán năm.

Tiếp tục CCTTHC trong lĩnh vực Thuế, Hải quan

Trong tháng 10, Bộ Tài chính đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, hiện nay đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tiếp tục triển khai phối hợp để thí điểm kết nối thông tin với cơ quan tài nguyên môi trường.

Phối hợp với các Ngân hàng thương mại sơ kết triển khai nộp thuế điện tử và bàn về các giải pháp đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời triển khai quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong đó có nội dung về trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu thuế phục vụ mục tiêu giảm số giờ nộp thuế và nộp các khoản bảo hiểm.

Cũng trong cuối tháng 10, Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2015 khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam.

Dự kiến trong tháng 11, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT; thực hiện các giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính.

Tiếp tục tục phối hợp các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty trong việc tái cơ cấu DNNN, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

(T.H)