Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2022

(eFinance Online) - Chiều ngày 06/01/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2021. Với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022”,  Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022.
Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Minh.Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Minh.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) Trần Thị Tuyết Lan đã báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của cơ quan Bộ Tài chính năm 2021.

Theo đánh giá của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chính sách, chế độ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ động nghiên cứu, tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác TCCB và tổ chức thực hiện kịp thời theo đúng tinh thần, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng cấp đơn vị trong ngành, đồng thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã nêu rõ 8 giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách trong năm 2022.

Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2022 ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho 8 tập thể, trong đó có Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Quang Minh.Sau lễ trao thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho 9 tập thể, đã diễn ra Lễ phát động và ký giao ước thi đua của Bộ Tài chính năm 2022 với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022”.

Quang Minh