Bộ Tài chính phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014

Ngày 3/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức cơ quan Bộ Tài chính và phát động thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2014.

Ký kết Giao ước thi đua năm 2014 giữa các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính. Ảnh: Chí Thanh. Ký kết Giao ước thi đua năm 2014 giữa các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính. Ảnh: Chí Thanh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn, phục hồi kinh tế chậm hơn dự kiến, nhiệm vụ của ngành được Đảng, Quốc hội Chính phủ giao là rất nặng nề, nhưng do sớm có những phân tích, dự báo về những khó khăn nên Bộ Tài chính đã tập trung triển khai các giải pháp về tài chính - NSNN nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ; thống nhất trong ý chí và hành động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, đáng chú ý là tập trung điều hành quyết liệt thu ngân sách, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với khả năng thu, kết quả đến nay tổng thu NSNN (kể cả ghi thu - ghi chi ngoài dự toán) đã đạt 101% dự toán. Chi Ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết như chi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách tiền lương, an sinh xã hội... Đảm bảo bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép điều chỉnh là 5,3% GDP.

Các công tác khác liên quan đến nhiệm vụ như quản lý giá cả; huy động vốn; tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; quản lý tài sản nhà nước quản lý dự trữ quốc gia, hợp tác quốc tế, thanh tra kiểm tra đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tâm dốc sức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ nên đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành đã được đặt ra trong năm 2013, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ mà ngành được giao trong năm 2014.

Bộ Tài chính phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 ảnh 1
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2013. Theo Thứ trưởng, trong năm 2014, nền kinh tế dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, Thứ trưởng kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính phát động đợt thi đua với khẩu hiệu hành động “phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách” với một số nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể như sau:

1. Phấn đấu hoàn thanh và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2014, phấn đấu tăng thu nội địa tối thiểu 5%, tăng thu từ hoạt động XNK tổi thiểu 3%; đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế, bố trí dự toán chi chặt chẽ, triệt để, tiết kiệm, giữ mức bội chi ngân sách không quá 5,3% GDP, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội

2. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kết hợp có hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, khai thác mọi tiềm năng tạo nguồn thu NSNN, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đảm bảo phục hồi tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trọng tâm, trọng điểm.

3. Hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính, thúc đẩy xã hội hóa, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc khu vực DNNN và thị trường tài chính; quản lý nợ công chặt chẽ, tập trung chỉ đạo, nghiên cứu, xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm, phấn đấu đạt 100% các chương trình đề tài, đề án, cơ chế chính sách đã đăng ký năm 2014. Thực hiện việc tăng cường công tác kiểm soát thị trường, quản lý giá cả, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng NSNN, quản lý giám sát tài chính, thị trường tài chính, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính và xử lý vi phạm, đảm bảo công khai và minh bạch hóa thông tin trong hoạt động.

4. Tích cực, chủ động mở rộng hoạt động tài chính đối ngoại, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan; kết hợp với hiện đại hóa; củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết, xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh.

6. Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, xây dựng và phát triển ngành, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ...

Bộ Tài chính phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã công bố và trao tặng các danh hiệu khen thưởng cao cho các tập thể, cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ đã có những thành tích xuất sắc trong công tác. Theo đó, 31 tập thể và 71 cá nhân được trao tặng Bằng khen Thủ tướng; 04 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 3 tập thể và 14 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng 3; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc...

(PV)