Bộ Tài chính phối hợp tuyên truyền với 4 cơ quan báo chí lớn

Chiều ngày 18/5, Bộ Tài chính tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tài chính năm 2015 với Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Bộ Tài chính phối hợp tuyên truyền với 4 cơ quan báo chí lớn

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Thuận Hữu - Tổng biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, năm 2015 có vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung của đất nước và đối với riêng ngành Tài chính.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2015, ngành Tài chính sẽ tập trung nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

Những nhiệm vụ đó chủ yếu là tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp điều hành kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý; hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; đẩy mạnh đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế và hải quan, rút ngắn số giờ nộp thuế, phấn đấu trong năm 2015 đạt và vượt mức trung bình các nước ASEAN-6 (là 171 giờ/năm, trong đó rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 121,5 giờ; thời gian làm thủ tục bảo hiểm xã hội còn 49,5 giờ), tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế…

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền. Trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản:

Thứ nhất, tập trung thông tin tuyên truyền về các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Thứ hai, thông tin tuyên truyền những nỗ lực của ngành Tài chính trong việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước nhằm tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân, doanh nghiệp người nộp thuế.

Thứ ba, cập nhật kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, thường xuyên của ngành Tài chính như hoạt động đối nội, đối ngoại, các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015) các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị.

Cũng tại Lễ ký kết, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đồng chí phóng viên trong thời gian qua đã luôn theo sát, kịp thời thông tin phân tích, đánh giá nhiều chiều về các cơ chế chính sách tài chính cũng như hoạt động của ngành Tài chính, chuyển tải thông tin, tuyên truyền chính sách đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng cũng ghi nhận sự phát hiện, phản hồi kịp thời các hạn chế, vướng mắc của cơ chế, chính sách cũng như trong các mặt hoạt động của ngành Tài chính để giúp Bộ Tài chính hoàn thiện bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót phát sinh trong quản lý điều hành.

(T.H)