Bộ Tài chính quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng

Đây là nhận xét của ông Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn công tác số 5, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính sáng ngày 13/11.

Ông Nguyễn Hữu Vạn đánh giá, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp PCTN đạt hiệu quả, góp phần chung vào công tác PCTN của quốc gia.Ông Nguyễn Hữu Vạn đánh giá, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp PCTN đạt hiệu quả, góp phần chung vào công tác PCTN của quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu Vạn đánh giá, là cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều ngành, lĩnh vực có vai trò rất quan trọng và nhạy cảm như: thuế, hải quan, cấp phát vốn đầu tư tài chính doanh nghiệp… nhiều cơ chế, chính sách của Bộ Tài chính đưa ra có tầm ảnh hưởng bao quát, tác động trực tiếp tới nền kinh tế - xã hội. Số lượng cán bộ phải quản lý rất lớn, nhiều bộ phận cán bộ, công chức làm việc trong môi trường tiếp xúc thường xuyên với người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu của công tác PCTN đặt ra với Bộ Tài chính khá nặng, nhất là đối với một số lĩnh vực nhạy cảm và công tác quản lý cán bộ.

Từ 1/1/2013 đến 30/6/2014, qua thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan thuộc ngành Tài chính đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 25.671 tỷ đồng, đồng thời đã chuyển cho cơ quan công an 3.324 hồ sơ vụ việc, ra quyết định khởi tố 36 vụ việc, chuyển cơ quan khác khởi tố 75 vụ việc.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất được giao, trong đó gắn nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các cuộc thanh tra trong nội bộ ngành. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 3.811,6 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 1.920,3 tỷ đồng; giảm chi 1.794,1 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 97,2 tỷ đồng); đã chuyển hồ sơ 1 vụ việc có hành vi giả mạo tờ khai hải quan, buôn lậu qua biên giới cho Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan để điều tra, khởi tố, hiện cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam có thời hạn 2 đối tượng vi phạm, đồng thời qua thanh tra đã có nhiều kiến nghị sửa đổi bổ sung những bất cập về cơ chế chính sách.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, khi phát hiện có tiêu cực, Bộ Tài chính đã công khai thông tin và có các biện pháp xử lý kiên quyết, mạnh mẽ và đã được dư luận đánh giá cao.

Bộ Tài chính quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Đoàn công tác số 5, ông Nguyễn Khắc Hợp, Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính T.Ư cho biết,  Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện công tác PCTN trong toàn ngành Tài chính, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quy định của Nhà nước về PCTN. Công tác PCTN được gắn vào từng lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, từ khâu tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoàn thiện thể chế, các chế độ chính sách nhằm tạo sự công bằng và phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành (đặc biệt trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan); xây dựng các quy trình, quy chế và công khai các hoạt động trong nội bộ; xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra…

“Trong thời gian qua, công tác PCTN của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiềm chế hành vi vi phạm, tham nhũng của cán bộ, công chức trong ngành Tài chính” - ông Hợp nhấn mạnh.

Công tác PCTN là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, công tác PCTN trong ngành Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện, gắn công tác PCTN trong ngành Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện, gắn công tác PCTN vào từng nội dung công tác. Đặc biệt, trong những tháng vừa qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian làm thủ tục, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng ảnh 2
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan đã được đẩy mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan đã được đẩy mạnh. Điều này không những nhằm tạo điều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà còn là công cụ phục vụ phòng ngừa tham nhũng hiệu quả.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo và triển khai sát sao trên các nội dung: cải cách thể chế, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức… từng bước hạn chế được những hiện tượng gây phiều hà, sách nhiễu tiêu cực, sai sót trong quy trình nghiệp vụ và hiện đang được dư luận đồng tình và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức cũng được coi trọng. Từ 1/1/2013 đến nay, toàn ngành Tài chính đã thực hiện được luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác hơn 11 nghìn người, trong đó: Tổng cục Hải quan là 3.020 lượt; Tổng cục Thuế là 5.626 lượt; Kho bạc Nhà nước là 2.753 lượt. Việc thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức hàng năm đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật PCTN; bảo đảm tính công khai dân chủ và tạo được sự ổn định, đoàn kết thống nhất khi thực hiện.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ngành Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, giải pháp trong nghị quyết của Đảng và những quy định của pháp luật về PCTN, tập trung vào các quy định phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và Đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác cán bộ… sẽ được xác định là công việc, hoạt động quan trọng, thường xuyên, liên tục trong kế hoạch hàng năm.

(T.H)