Bộ Tài chính sẽ giúp Sơn La triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Chiều nay (22/1), tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị.

Toàn cảnh lễ ký. Ảnh: Chí Thanh.Toàn cảnh lễ ký. Ảnh: Chí Thanh.

Quy chế phối hợp được triển khai thực hiện sẽ giúp Bộ Tài chính thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách, quản lý giá cả, quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp tại địa phương; Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương để giải quyết hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Trong khi đó, Quy chế sẽ giúp cho UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và tăng cường đối ngoại theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương...

Theo Bộ Tài chính, với việc ký kết Quy chế phối hợp này, thêm một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước, nhằm thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo.

Bộ Tài chính sẽ giúp Sơn La triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách ảnh 1
Với việc ký kết Quy chế này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ mong rằng, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Ảnh: Chí Thanh.

Được biết, Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên sẽ bao gồm các nội dụng sau: Phối hợp xây dựng dự toán, chấp hành và quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách tỉnh Sơn La; Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ liên quan đến tài chính, ngân sách; Phối hợp trả lời, giải quyết, thực hiện kiến nghị của Bộ Tài chính, ngân sách và UBND tỉnh Sơn La; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cung cấp, trao đổi tài liệu, thông tin; Phối hợp trong việc đổi mới và cải cách mạnh mẽ quản lý tài chính công, thực hiện lộ trình hiện đại hoá công tác quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La...

(KD)