Bộ Tài chính sẽ khai trương Cổng công khai ngân sách Nhà nước

(eFinance Online) - Ngày 26/08/2020, Bộ Tài chính sẽ khai trương Cổng công khai ngân sách Nhà nước. Theo Bộ Tài chính, hiện nay hoạt động công khai ngân sách nhà nước (NSNN) đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ xã hội và các tổ chức quốc tế. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức Cổng công khai NSNN có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công khai minh bạch tới người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước từ khâu lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước; công khai tình hình thực hiện công khai NSNN của các đơn vị.  
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thông qua Cổng công khai NSNN sẽ góp phần tăng cường kỷ luật tài khóa, sử dụng hiệu quả nguồn lực của NSNN, đồng thời nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình của ngành Tài chính trong quản lý tài chính quốc gia, góp phần nâng cao tín nhiệm quốc gia.

Cổng công khai NSNN đã cơ bản hoàn thiện, với những chức năng cơ bản sau: Chức năng tiếp nhận báo cáo; Chức năng tra cứu và khai thác báo cáo; Chức năng giám sát hoạt động công khai NSNN; Chức năng công khai dữ liệu e-GDDS.

Cụ thể, Cổng công khai NSNN đã cập nhật toàn bộ dữ liệu lịch sử (từ năm 2004) về công khai NSNN trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (https://mof.gov.vn) và dữ liệu do Vụ Ngân sách Nhà nước cung cấp lên Cổng công khai NSNN (https://ckns.mof.gov.vn).

Đến nay 63/63 địa phương thực hiện gửi báo cáo theo hình thức nhập trực tiếp trên Hệ thống công khai NSNN. Toàn bộ mảng dữ liệu của Bộ Tài chính (nợ công, NSNN, chứng khoán) đều được đưa lên Cổng công khai, đã thực hiện kết xuất đường link và đã thông báo cho Tổng cục Thống kê, IMF.

Nhìn chung, dữ liệu công khai NSNN và dữ liệu công khai ngân sách địa phương tương đối đầy đủ nên người dân, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đã có thể tra cứu, khai thác đa chiều, so sánh dữ liệu giữa các địa phương, giữa các năm... Bên cạnh đó, phần giao diện bao gồm các biểu đồ đã thể hiện được xu hướng chung của dữ liệu về dự toán, tình hình thực hiện dự toán và quyết toán NSNN trong giai đoạn 5 năm cũng như dự toán và quyết toán ngân sách địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng hệ thống ứng dựng công khai ngân sách nhà nước (Cổng công khai NSNN) được các đối tác hỗ trợ gồm: Ngân hàng thế giới (WB), Chính phủ Thụy Sĩ, Chính phủ Canada thông qua Chương trình hỗ trợ, tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (AAA). Lễ khai trương Cổng công khai NSNN là hoạt động tiếp nối, không chỉ có ý nghĩa lớn với Bộ Tài chính mà còn là dịp công bố một trong những kết quả đạt được quan trọng của Chương trình AAA, ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ của các đối tác phát triển.

PV