Bộ Tài chính sẽ tập trung phát triển nền tảng Chính phủ điện tử

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết tính đến nay, 100% thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Tính đến ngày 30/6/2021, tổng số TTHC và DVCTT của Bộ Tài chính là 895; trong đó số DVCTT mức độ 1 là 94 (tỷ lệ 10,50%), số DVCTT mức độ 2 là 280 (tỷ lệ 31,4%), số DVCTT mức độ 3 là 81 (tỷ lệ 8,94%), số DVCTT mức độ 4 là 440 (tỷ lệ 49,16%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 521 (tỷ lệ 58,2%). 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 285/521 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 54,8% (vượt 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ). Trong đó: Tổng cục Thuế 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan 72 DVCTT, Kho bạc nhà nước 7 DVCTT, Cơ quan Bộ Tài chính 56 DVCTT.

DVCTT của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính. Vì vậy, các DVCTT của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao.

Điện tử hóa chế độ báo cáo

Bộ Tài chính đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hoàn thành cung cấp dữ liệu 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội Bộ Tài chính phải báo cáo lên Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Chính phủ về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 05/09 chỉ tiêu điều hành hằng ngày theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối dữ liệu 24/25 báo cáo.

Bộ Tài chính đã rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo định kỳ điện tử hóa bao gồm 93 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính , trong đó 93 chế độ báo cáo đã đáp ứng yêu cầu về biểu mẫu và đang triển khai nhập số liệu tích hợp trên hệ thống, 10 chế độ báo cáo lĩnh vực tài chính ngân hàng đã triển khai thử nghiệm cho một số ngân hàng thương mại. Hiện nay Bộ Tài chính đang rà soát, cập nhật các yêu cầu đầu bài xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ.

Kết quả hiện đại hóa lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

Bộ Tài chính cho biết, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 830.581 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,92% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 23/06/2021) là 9.735.600 hồ sơ. 

Đồng thời, phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 23/6/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 824.466 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,19%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 823.131 doanh nghiệp, đạt 99,03% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2021 đến 23/6/2021, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.001.940 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 372.163 tỷ đồng và 19.183.580 USD.

Đối với hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, tính từ ngày 01/01/2021 đến 23/6/2021, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.757 trên tổng số 6.943 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,32%. Số hồ sơ tiếp nhận là 12.949 hồ sơ trên tổng số 13.184 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,22 %; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.041 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 56.920 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đang tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 23/6/2021 có 255 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với 10.082.911 hóa đơn đã được xác thực (từ ngày 01/01/2021 đến nay có 150.821 hóa đơn đã được xác thực), tổng doanh thu xác thực là 168.309 (từ ngày 01/01/2021 đến nay là hơn 14.368 tỷ đồng), số thuế xác thực là hơn 13.722 (từ ngày 01/01/2021 đến nay là hơn 1.256 tỷ đồng).

Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Từ ngày 01/01/2021 đến 23/6/2021, số tài khoản đã đăng ký: 399.775 tài khoản; số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến 23/6/2021 là 73.355 tờ khai.

Tổng cục Thuế đã kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân. Theo đó, cá nhân có thể sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử qua các kênh thanh toán của ngân hàng như: internet banking, mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2021 đến 23/6/2021 đã có 95.005 giao dịch nộp lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking chiếm 4,9% trên tổng số 1.938.109 giao dịch LPTB ô tô, xe máy cả nước.

Theo Tổng cục Thuế đã triển khai khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy tại 02 Cục Thuế TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tính từ 01/01/2021 đến 23/6/2021, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP Hà Nội là 18.038 hồ sơ chiếm 11,63% trên tổng số hồ sơ 155.112; tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh:  19.056 hồ sơ chiếm 9,08% trên tổng số 209.892 hồ sơ.

Sau hơn 4 tháng triển khai thanh toán thí điểm trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai tại 04 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Định và Tây Ninh, tính đến hết tháng 05/2021 đã có gần 4.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt trên 14 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng cục Thuế phối hợp với Văn phòng Chính phủ hỗ trợ thêm 9 tỉnh (Tiền Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Long An, Ninh Bình, Hà Nội) triển khai trước thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai các TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2021. Tính đến ngày 15/6/2021, có 226 TTHC của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với gần 3,89 triệu hồ sơ của 47,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin. Tính đến ngày 15/6/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 366.458 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 939.460 C/O.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tiếp tục quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thêm vào đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan.

Tính đến nay, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 44 trong đó có 37 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; tổng số tiền thu ngân sách qua Cổng thanh toán điện tử chiếm khoảng 98%.

Theo Kho bạc Nhà nước thực hiện triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) trong toàn hệ thống kho bạc đã giúp gắn kết các khâu của quy trình quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), đặc biệt là giữa khâu thực hiện với các khâu khác của quy trình quản lý; cải cách công tác kế toán NSNN, chuyển từ kế toán tiền mặt sang kế toán tiền mặt điều chỉnh; đồng thời, hỗ trợ các bộ, ngành trong việc phân bổ NSNN.

Trong công tác thu, chi NSNN, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm

Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng cuối năm 2021, bộ sẽ phát triển các hệ thống nền tảng Chính phủ điện tử, nghiên cứu, phát triển các giải pháp kết nối với các hệ thống thông tin của các nước trong khu vực ASEAN cũng như một số nước trên thế giới theo quy định, thông lệ quốc tế; hoàn thành triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, đảm bảo kết nối thông suốt, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo các giao dịch được xác thực điện tử; Thực hiện đánh giá hiệu quả, đề xuất xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công nghệ 4.0, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.

Kim Liên