Bộ Tài chính tăng cường quản lý và sử dụng vốn vay ODA

Ngày 22/3, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề nhằm thông tin cho báo chí về những cải cách trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài.

Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Trương Hùng Long - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, bên cạnh các kết quả tích cực, cơ chế sử dụng vốn chủ yếu dựa vào cấp phát từ NSNN và Nhà nước chịu rủi ro toàn bộ như hiện nay cũng đang đặt ra nhiều vấn đề như đầu tư dàn trải, chưa thực hiệu quả; tình trạng chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư còn không ít. Bên cạnh đó, tính hợp lý trong phân bổ nguồn vốn giữa các địa bàn còn bất cập. Mức độ tiếp cận nguồn vốn của các địa phương miền núi, khó khăn thường hạn chế hơn các tỉnh, TP lớn. Việc duy trì cơ chế mang tính bao cấp, chưa thực sự khuyến khích các chủ đầu sử dụng vốn tiết kiệm, có hiệu quả. 

Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công.

Ngay sau khi có Chỉ thị này, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng cơ chế tăng cường cho vay lại chính quyền địa phương và cơ chế cho vay lại chịu rủi ro tín dụng thông qua cơ quan cho vay lại đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
 
Đối với cho vay lại chính quyền địa phương, tỷ lệ cho vay lại được xác định theo điều kiện của nguồn vốn (vay ODA và vay ưu đãi). Tỷ lệ cho vay lại vốn ODA dự kiến chia làm 5 nhóm bao gồm 3 nhóm gồm các tỉnh nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương (theo mức độ trợ cấp) và 2 nhóm đối với các tỉnh điều tiết về ngân sách Trung ương.
 
Đối với vốn vay ưu đãi, tỷ lệ cho vay lại chia làm 2 nhóm gồm nhóm các tỉnh nhận trợ cấp và nhóm các tỉnh có điều tiết về Trung ương.
 
Đối với cơ chế cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng, tỷ lệ chịu rủi ro tín dụng của cơ quan cho vay lại được quy định căn cứ tính chất nguồn vốn và mức độ ưu đãi về điều kiện cho vay lại hiện hành...
 
(T.H)