Bộ Tài chính tập huấn lấy ý kiến xây dựng văn bản pháp luật tài chính

(eFinance Online) - Trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thì việc triển khai lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu làm nghiêm túc, khoa học sẽ huy động được trí tuệ của tập thể, đảm bảo sự công khai, tiết kiệm được các nguồn lực khi áp dụng văn bản QPPL vào đời sống. 
Ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: "Bộ Tài chính luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các đối tượng được tham gia cho ý kiến ngay trong quá trình xây dựng văn bản". Ảnh: T.Hằng.Ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: "Bộ Tài chính luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các đối tượng được tham gia cho ý kiến ngay trong quá trình xây dựng văn bản". Ảnh: T.Hằng.

Nhận thấy sự cần thiết của công tác này, sáng nay (29/9/2016), Bộ Tài chính phối hợp với dự án USAID tổ chức tập huấn lấy ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật tài chính bao trùm nhiều ngành nhiều lĩnh vực. Hàng năm với nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương đã thực hiện khối lượng công việc lớn liên quan tới soạn thảo, xây dựng và tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu quan điểm của Bộ Tài chính đặt ra ngày càng phải đẩy mạnh công tác tham vấn, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối tượng liên quan khi thực thi văn bản.

“Các văn bản pháp luật ngành Tài chính có phạm vi và đối tượng tác động rất rộng, từ người dân, doanh nghiệp đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước. Vì thế, Bộ Tài chính luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các đối tượng được tham gia cho ý kiến ngay trong quá trình xây dựng văn bản.” - ông Đặng Công Khôi nhấn mạnh.

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Bộ Tài chính trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật tài chính. 

Tại Bộ Tài chính, nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 965/TB-BTC ngày 25/12/2015 thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính về tổ chức triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015.

Với mục tiêu hướng dẫn các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đồng thời để phù hợp với đặc thù trong lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 về Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính (Quy chế 1480). Quy chế 1480 đã có những quy định bảo đảm tổ chức tốt việc lấy ý kiến rộng rãi tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, đúng theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với đặc thù của văn bản quy phạm pháp luật tài chính. Theo đó, căn cứ vào nội dung cụ thể của văn bản để quyết định các hình thức lấy ý kiến cộng đồng cho phù hợp và lấy ý kiến triển khai ngay từ khâu hoạch định chính sách đến khâu hoàn thiện văn bản.

Có thể thấy, việc lấy ý kiến cộng đồng trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về tài chính nói riêng là cơ sở quan trọng để phát huy dân chủ trong xây dựng pháp luật.

Lý luận, thực tiễn cả ở Việt Nam và trên thế giới đều cho thấy, việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong xây dựng pháp luật có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, giúp phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực chính trị trong việc tham gia công việc Nhà nước của nhân dân, thực hiện quyền tham gia của người dân đã được Hiến pháp của các nhà nước dân chủ quy định.

Bên cạnh đó, công tác lấy ý kiến còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường hội nhập quốc tế đồng nghĩa với việc cần quan tâm, chú trọng hơn đến tính minh bạch của hệ thống pháp luật đặc biệt là pháp luật kinh tế tài chính. Ngày càng nhiều các thỏa thuận quốc tế (FTA, TPP, TF) đưa điều khoản về minh bạch hóa pháp luật thành cam kết để buộc các quốc gia thành viên tuân thủ nguyên tắc này. Việc minh bạch hóa pháp luật không chỉ dừng ở yêu cầu công khai, minh bạch quy định pháp luật đang có hiệu lực thi hành mà còn yêu cầu minh bạch và gia tăng sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng pháp luật.

Đánh giá cao công tác xây dựng văn bản QPPL trong ngành, ông Lê Sỹ Giảng, Chuyên gia dự án USAID cho biết, Bộ Tài chính là một trong những cơ quan làm tốt công việc lấy ý kiến của các đối tượng liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng theo ông Giảng, so với yêu cầu mới của Luật mới, đặc biệt là so với thực tiễn có lẽ còn nhiều vấn đề cần bàn. Đó là lý do mà dự án USAID phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính thiết kế tổ chức hội nghị ngày hôm nay.

Hội nghị đã tập trung giới thiệu các quy định Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 về việc lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo VBQPPL và yêu cầu đặt ra với ngành Tài chính, thảo luận về Thực trạng về công tác lấy ý kiến cộng đồng tham gia soạn thảo VBQPPL trong lĩnh vực tài chính, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng lấy ý kiến cộng đồng trong quá trình xây dựng VBQPPL trong lĩnh vực tàichính…

(Thu Hằng)