Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2015

Chiều 2/10, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi Họp báo.

Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2015

Nhiều khoản thu khá

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 683 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 683 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 9 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 51,78 nghìn tỷ đồng , bằng 55,7% dự toán, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2014. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 9 ước đạt 14 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 20 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 6 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 187,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 64 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 123,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán.

Theo đại diện của Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan cơ quan Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Luật thuế mới ban hành, tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung xử lý nợ đọng thuế.

Kết quả đã thanh tra, kiểm tra gần 52 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014; số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra khoảng 8,4 nghìn tỷ đồng, đã nộp NSNN trên 6 nghìn tỷ đồng; giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 16,2 nghìn tỷ đồng; đã thu được trên 24,5 nghìn tỷ đồng số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2014. Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1.835 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 57% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào NSNN khoảng 1.189 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Chi NSNN tháng 9 diễn biến bình thường, với tổng chi ước đạt 88,85 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 823,97 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2014.

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhìn chung được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đã xuất cấp trên 77 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi trên 500 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 165 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện khoảng 22,6 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Bội chi NSNN tháng 9 ước 27,54 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước 140,97 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán năm...

Thuế -  Hải quan tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Trong Quý III/2015, cơ quan Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Luật thuế mới ban hành, tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung xử lý nợ đọng thuế.

Thông tin thêm từ buổi họp báo, ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã quyết liệt triển khai nộp thuế điện tử theo đúng tinh thần Nghị quyết 19. Với sự phối hợp cơ quan liên quan, tranh thủ sự ủng hộ từ cơ quan các cấp từ trung ương tới địa phương, tính đến hết tháng 9/2015, trong tổng số 507 nghìn doanh nghiệp trên cả nước đã có 450 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Nếu trừ đi số doanh nghiệp mới đăng ký thành lập và chưa đi vào hoạt động thì đã đạt tỷ lệ 90,5%.

Cũng tính đến nay đã có 25 ngân hàng kết nối thành công chương trình nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế. Số còn lại chủ yếu là các ngân hàng nước ngoài.

"Hy vọng tháng 10 này sẽ thống nhất được chuẩn kỹ thuật để tất cả các ngân hàng sẽ có thể vào cuộc triển khai" - ông Nguyễn Đại Trí nói.

Ông Nguyễn Đại Trí cũng khẳng định, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ quyết liệt triển khai nhằm tăng số lượng doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và đảm bảo yêu cầu của Chính phủ đã đề ra.

Đối với lĩnh vực Hải quan, đã tập trung thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau thông quan; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận trong việc hoàn thuế; tích cực thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, triển khai hải quan điện tử tại 100% Cục và Chi cục Hải quan địa phương; hoàn thành việc triển khai tiếp nhận thông tin điện tử về thu NSNN trực tuyến (online) từ các ngân hàng thương mại và tự động hạch toán kế toán, thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã chính thức thực hiện từ ngày 8/9/2015; theo đó đã kết nối được 6 cơ quan (Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vào NSW . 

Trong thời gian tới, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan sẽ tăng cường phối hợp với Cấp ủy và chính quyền ở địa phương và các cơ quan chức năng của Trung ương đóng trên địa bàn (Công an, Biên phòng, Quản lý Thị trường,...) trong công tác đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế...

Đồng thời triển khai thực hiện tốt Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế có hiệu lực từ 1/1/2015 với nhiều quy định ưu đãi hơn đối với các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai: Bộ Tài chính có thẩm quyền và trách nhiệm công bố báo cáo nợ công

Vừa qua, trên một số các phương tiện báo chí đưa thông tin số liệu nợ công chiếm 66,4% GDP. Đây là thông tin do Học Viện nghiên cứu chính sách Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp.

Về thẩm quyền công bố về số liệu nợ công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, theo điều 10 điểm 16 của Luật Quản lý nợ công, Bộ Tài chính có trách nhiệm công bố báo cáo nợ công. Theo quy định này, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, và công khai tới toàn dân trên các phương tiện thông tin báo chí.

Thực tế cho thấy, con số mà Học Viện nghiên cứu chính sách - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp đã nêu thêm chi phí dự phòng bất khả kháng 5%. Điều này không đúng quy định tính toán nợ công với Luật quản lý nợ công.

Theo Báo cáo ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính, nợ công năm 2014 ước 59,6% GDP (gồm 47,9% nợ Chính phủ; 11,3% nợ Chính phủ bảo lãnh; 0,8% nợ Chính phủ địa phương). Đến nay Bộ Tài chính đang đối chiếu với nhà tài trợ và quyết toán với các đơn vị. Con số chính thức 2014 có thể sẽ thấp hơn so với ước tính một chút.  

(T.Hằng)