Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến Thông tư quy định công tác soạn thảo, tổ chức thi hành văn bản QPPL

Để kịp thời triển khai các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), sáng nay 22/3, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (Canada) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định công tác soạn thảo, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Đặng Công Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ông Đặng Công Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - chuyên gia tư vấn Bộ Tài chính đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát và hệ thống hóa QPPL ban hành kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 23/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và việc xây dựng Thông tư quy định công tác soạn thảo, tổ chức thi hành văn bản QPPL.

Ông Nghĩa đã nêu một số vấn đề cần trao đổi, thảo luận về phạm vi điều chỉnh của Thông tư, quy trình thủ tục rút gọn với Thông tư, đối tượng văn bản kiểm tra xử lý và về nội dung quy định liên quan đến nguồn lực tài chính để đảm bảo công tác soạn thảo, ban hành văn bản.

Cũng tại Hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực để  hoàn thiện của dự thảo Thông tư như quy định về kinh phí cho công tác soạn thảo, xây dựng văn bản QPPL; làm rõ quy định liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất; thủ tục trình ký đối với Thông tư của Bộ Tài chính…

(T.H)