Bộ Tài chính trao chứng nhận trao cho khoản đầu tư 1.370 tỷ đồng của AIA Việt Nam

Sáng nay, ngày 23/10, Bộ Tài chính đã chính thức trao Chứng nhận cho khoản đầu tư 1.370 tỷ đồng của AIA Việt Nam vào trái phiếu Chính phủ thời hạn 20 năm - kỳ hạn dài nhất từ trước đến nay.

Bộ Tài chính trao chứng nhận trao cho khoản đầu tư 1.370 tỷ đồng của AIA Việt Nam

Chúc mừng  những kết quả mà AIA Việt Nam đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá, ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và AIA nói riêng đã đóng góp nhất định cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ và tích luỹ tài chính của các tổ chức và cá nhân.

Hiện nay, sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cũng làm gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác như thu hút tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng, chỉ có khoảng 6% dân số được bảo vệ bởi các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bộ Tài chính luôn có chủ trương mở cửa thị trường bảo hiểm theo các cam kết quốc tế, khuyến khích các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động, cả doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng thanh toán cũng như nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng dịch vụ, đặc biệt là quản trị rủi ro.

Việc AIA đã quyết định đầu tư mua 1.370 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ thể hiện thiện chí và cam kết tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - tài chính của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, AIA đã có kinh nghiệm hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những nơi thị trường bảo hiểm phát triển và có chính sách quản lý hoàn thiện. Vì thế, Bộ Tài chính đề nghị AIA tích cực, cởi mở góp ý cho Bộ tài chính và các cơ quan xây dựng chính sách liên quan đến thị trường bảo hiểm nói riêng và chính sách kinh tế - tài chính nói chung.

Ông Gordon Watson - Tổng Giám đốc điều hành khu vực, Tập đoàn AIA gửi lời cảm ơn Bộ Tài chính đã tạo điều kiện cho AIA mua được trái phiếu Chính phủ dài hạn. Đồng thời, ông Gordon Watson hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược khu vực của Tập đoàn AIA và việc phát triển sâu và thị trường trái phiếu sẽ làm vững mạnh hệ thống tài chính cũng như hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn dài hạn. Do đó, khoản đầu tư nói trên  thể hiện cam kết của AIA Việt nam đối với khách hàng cũng như thể hiện sự tin tưởng dài hạn của AIA vào các viễn cảnh kinh tế của Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cam kết sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình để tạo điều kiện thuận lợi và giúp doanh nghiệp có được môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh.

(PV)