Bộ Tài chính trao đổi hợp tác với WB trong quá trình chuyển đổi sang IBRD

Sáng ngày 29/05/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã có buổi tiếp đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới World Bank (WB) do bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia tại Việt Nam dẫn đầu. Buổi làm việc này tập trung vào bàn bạc những nguyên tắc sử dụng vốn vay WB trong giai đoạn chuyển tiếp sang IBRD (International Bank for Reconstruction and Development).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tiếp đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới World Bank (WB).Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tiếp đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới World Bank (WB).

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trương Chí Trung chào mừng đoàn công tác đã đến Việt Nam. Về vấn đề bố trí vốn vay, Thứ trưởng xin đề nghị phía WB tiếp tục bố trí vốn vay cho các lĩnh vực ưu tiên được nêu trong Đề án huy động vốn ODA và vay ưu đãi giai đoạn 2011 - 2015.

Trong giai đoạn chuyển tiếp sang IBRD, Bộ Tài chính đã đề xuất một số nguyên tắc sử dụng vốn vay WB. Theo đó, với nguồn vốn IDA tập trung vào các nội dung: Ưu tiên cải cách của Chính phủ, ưu tiên cho chương trình tái cơ cấu của các ngành; Phát triển nông nghiệp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Không lặp lại nội dung đầu tư giai đoạn trước. Giảm nghèo; Phân công nội dung đầu tư nhằm mục tiêu giảm quá tải bệnh viện; Phát triển giáo dục đào tạo của Chính phủ; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Các lĩnh vực khác NSNN đảm bảo như bảo trợ, an sinh xã hội không dùng vốn vay để thực hiện chính sách. Đối với nguồn IBRD và hỗn hợp IDA/IBRD được sử dụng cho lĩnh vực phát triển đô thị và các lĩnh vực Chính phủ kêu gọi xã hội hóa như y tế, giáo dục...

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước sau kỳ họp IDA 17 tại Paris - Pháp, trên cơ sở trình bày của WB và các ý kiến lập luận của đoàn Việt Nam, các cổ đông WB đã đồng ý để Việt Nam tiếp tục duy trì vay IDA trong chu kỳ IDA 17. Kỳ họp tháng 6 tới đây sẽ tập trung vào việc phân bổ nguồn vốn IDA 17. Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị các lập luận và định hướng nhu cầu sử dụng vốn vay thời gian tới. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho biết, việc sử dụng vốn sẽ đảm bảo an toàn nợ công và phù hợp với điều kiện vốn vay (ưu tiên IDA cho các dự án không có khả năng thu hồi vốn, vốn IBRD bố trí cho hạ tầng có khả năng thu hồi vốn, kể cả trong lĩnh vực xã hội; cho chính quyền địa phương vay lại phục vụ phát triển đô thị).

Phía Bộ Tài chính cũng đề nghị WB tiếp tục cho vay theo phương thức hỗ trợ ngân sách chung, hỗ trợ ngành để thực hiện các chương trình mục tiêu của Chính phủ về giảm nghèo, việc làm. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia mà ngân sách trong nước đã bố trí vốn thì chỉ sử dụng vốn nước ngoài giải ngân theo phương thức hỗ trợ ngân sách chung (tức là vốn nước ngoài hòa đồng vào ngân sách để chi tiêu, không quy định chi riêng cho các chương trình, dự án hoặc hoạt động cụ thể) để tránh vướng mắc do phải tuân thủ cùng lúc các quy định về luồng vốn, chế độ báo cáo, quản lý tài chính... của Chính phủ và nhà tài trợ.

Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) bao gồm năm tổ chức tài chính thành viên trong đó: 

- Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD): được chính thức thành lập ngày 27/12/1945 với trách nhiệm chính là cấp tài chính cho các nước Tây Âu để họ tái thiết kinh tế sau Chiến tranh thế giới II và sau này là cho phát triển kinh tế ở các nước nghèo. Sau khi các nước này khôi phục được nền kinh tế, IBRD cấp tài chính cho các nước đang phát triển không nghèo.

- Hội Phát triển Quốc tế (IDA): được thành lập năm 1960 chuyên cấp tài chính cho các nước nghèo.

(NTH)