Bộ Tài chính triển khai thành công Dự án TABMIS

Tập đoàn IBM công bố Bộ Tài chính và IBM đã chính thức hoàn thành Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). TABMIS là một thành phần quan trọng trong Dự án Cải cách Quản lý Tài chính Công (PFMRP) của Bộ Tài chính, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

TABMIS là một nền tảng quan trọng trong tiến trình cải cách quản lý tài chính công của chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án là nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, giảm thiểu tiêu cực trong thực hiện và chấp hành ngân sách, và tăng tính lành mạnh tài chính thông qua hiện đại hóa các chức năng quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước, bao gồm phân bổ ngân sách, quản lý các khoản phải thu, phải trả, quản lý tiền mặt, ủy nhiệm chi và quản lý báo cáo.

TABMIS là một hệ thống  tập trung, sử dụng bộ giải pháp phần mềm ứng dụng Oracle Financials chạy trên môi trường phần cứng IBM, với một số chức năng được tùy chỉnh do đội dự án IBM gồm những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ và quản lý tài chính công thực hiện.

Kể từ tháng 4/2006, IBM cùng với các nhà thầu phụ (Tập đoàn Oracle và Tập đoàn FPT) và đội dự án của Bộ Tài chính đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong những nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng từ “Các quy trình tương lai” (to-be process) nhằm đáp ứng những yêu cầu nghiệp vụ và báo cáo phức tạp của Việt Nam, cho đến thiết kế và phát triển hệ thống, triển khai thí điểm và triển khai trên diện rộng từ năm 2009. Nhờ những nỗ lực đó, việc triển khai toàn bộ hệ thống đã được hoàn thành trên phạm vi toàn quốc vào năm 2013 với hơn 1.500 điểm, đến tận cấp quận/huyện.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, với mục tiêu nâng cao năng lực người dùng về các quy trình nghiệp vụ và hoạt động để được nghiệm thu toàn bộ hệ thống vào tháng 10/2013, đội dự án đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, trình diễn hệ thống, khóa đào tạo và chương trình huấn luyện trực tiếp tại các địa điểm triển khai dự án, đồng thời thực hiện một chương trình truyền thông toàn diện.

TABMIS hiện đang được vận hành tại các cơ quan Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính ở Trung ương và các cấp tỉnh/thành phố và quận/huyện trên toàn quốc, cũng như tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ. Hơn 10.000 người dùng cuối đang sử dụng hệ thống để hỗ trợ các giao dịch thực hiện ngân sách, cung cấp thông tin và báo cáo tới nhiều cấp quản lý khác nhau.

Trong bản tổng kết đánh giá về dự án, Ngân hàng Thế giới đã cho rằng TABMIS có thể được coi là một trong những dự án Hệ thống Thông tin Quản lý Tài chính (FMIS) lớn nhất được triển khai với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, và Ngân hàng Thế giới hy vọng rằng đây sẽ là một dự án tiêu biểu của Bộ Tài chính, của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

(Phương An)