Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết TTHC

(eFinance Online) - Để  triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 15/2/2019, Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định của của Thủ tướng Chính phủ.
Đại diện Bộ Tài chính và đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh: Kim Liên. Đại diện Bộ Tài chính và đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh: Kim Liên.

Theo biên bản được ký giữa hai bên, Bộ Tài chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của Tổng Công ty  Bưu điện Việt Nam để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Tài chính cho tổ chức, cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân và tổ chức trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Bưu điện Việt Nam cam kết việc chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin bí mật đến đơn vị tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.

Thông qua việc ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Tài chính mong muốn sử dụng mạng lưới bưu chính công ích hiện có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác, đặc biệt là tạo thuận lợi tháo gỡ khó khăn về thời gian đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân và tổ chức.

Bộ Tài chính mong muốn việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần thay đổi lề lối, phương pháp trong yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ giải quyết của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết TTHC ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn : Thông qua việc ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Tài chính mong muốn sử dụng mạng lưới bưu chính công ích hiện có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, tổ chức. Ảnh: Kim Liên.Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng: Việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên góp phần thay đổi phương pháp trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết TTHC ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Thành Hưng: Hi vọng Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ đào tạo để nhân viên bưu điện hiểu về các thủ tục hành chính và luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương để đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân. Ảnh: Kim Liên.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Thành Hưng khẳng định: Đây là thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Bộ Tài chính là đơn vị nhiều năm đi đầu trong ứng dụng CNTT, đây là cơ hội cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ và hỗ trợ Bộ Tài chính trong ứng dụng CNTT. Việc ký kết tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hết sức ý nghĩa, bổ trợ cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Kim Liên