Bộ Tài chính xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng cải cách hành chính 2013

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính 2013 (PAR INDEX 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ ở Trung ương và 63 UBND tỉnh, thành phố, theo đó, Bộ Tài chính xếp hạng thứ 4/19 Bộ, cải thiện 4 bậc so với năm 2012 (xếp thứ 8/19 Bộ).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo kết quả PAR INDEX 2013, Bộ Giao thông vận tải xếp thứ nhất (đạt 81,06 điểm), Ngân hàng Nhà nước xếp thứ 2 (đạt 80,38 điểm), thứ 3 là Bộ Ngoại giao (đạt 80,31 điểm), thứ 4 là Bộ Tài chính (đạt 79,89 điểm). Cuối bảng là Ủy ban Dân tộc với 66,71 điểm.

Có 7 bộ, ngành tụt hạng gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc.

Trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành phố, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu (đạt 87,02 điểm), cao hơn mức trung bình cả nước là 9,46 điểm, cao hơn Sơn La, tỉnh xếp hạng cuối cùng trong toàn quốc là 1,48 lần.

Để cải thiện chỉ số và nâng cao vị trí của Bộ Tài chính trong PAR INDEX trong năm 2014, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành nhiều văn bản như Quyết định số 07/QĐ-BTC về kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2014; Quyết định số 1553/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có công văn số 3597/BTC-PC gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính Par Index và ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014 cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

(T.H)