Bộ Tài chính yêu cầu giảm tối đa thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế cho DN

Nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của DN, góp phần cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc giảm tối đa thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế cho DN.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc giảm tối đa thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm (ví dụ như hàng hóa của DN nhập khẩu sản xuất thủy sản, nông sản, thực phẩm), thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Đồng thời không thu thuế: hoàn thuế, không thu thuế trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, không nhất thiết phải đủ 40 ngày mới xử lý xong việc kiểm tra, hoàn thuế cho DN...

(PV)