Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Sáng ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho 148 đơn vị trực thuộc.

Lớp tập huấn triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước Lớp tập huấn triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Bà Trần Thị Thêm - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc quản lý các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hiện nay tại các đơn vị đang quản lý gặp nhiều khó khăn, các đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác quản lý tài sản, thông tin báo cáo về tài sản chưa chính xác. Chính vì vậy, việc triển khai Phần mềm sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản của các đơn vị được đồng bộ, thống nhất.

Được biết, phần mềm Quản lý TSNN được xây dựng, sử dụng theo công nghệ quản lý mới, hiện đại, triển khai trên môi trường Internet. Phần mềm có khả năng quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong khu vực hành chính sự nghiệp; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành (danh mục loại tài sản, các chỉ tiêu về hao mòn, khấu hao, báo cáo đầu ra về công khai tài sản theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC…)

Bà Trần Thị Thêm yêu cầu từng đơn vị, từng học viên cần nghiêm túc học tập để nắm vững nội dung, yêu cầu của khóa học để ứng dụng vào thực tế đơn vị ngay sau khi kết thúc khóa học.

Các lớp tập huấn được diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 8/11/2014 (trong đó: có 04 lớp tổ chức ở Hà Nội và 01 lớp tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.

(T.H)