Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều ngày 15/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với đồng chí Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ban thường trực về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp và Văn phòng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam - Vũ Trọng Kim tại buổi làm việc.Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam - Vũ Trọng Kim tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ một số cơ chế tài chính đặc thù trong quá trình thực hiện Đề án, để Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam sớm được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ với những khó khăn mang tính đặc thù của MTTQ Việt Nam trong quá trình hoạt động. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ủng hộ và đồng thuận với những ý kiến đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đặc biệt là đối với Đề án thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ cùng phối hợp nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cho MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị MTTQ Việt Nam cần xây dựng quy chế chi tiêu phù hợp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả cho hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đến buổi làm việc, động viên và chia sẻ với những khó khăn mang tính đặc thù của Mặt trận. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ để hoạt động của Mặt trận ngày càng hiệu quả hơn, phát huy vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1725/QĐ-MTTW-BBT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp; Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn những vẫn đề lý luận về đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và tổ chức hoạt động bảo tàng Mặt trận, giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. 

(PV)