Bỏ vốn ít nhưng thu lại tăng trưởng kinh tế hiệu quả

Trước đây phải 5-6% tăng trưởng tín dụng thì mới đem lại 1% tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong 3 năm vừa qua chúng ta đã đạt được tỷ lệ này ở cỡ 1 tăng trưởng kinh tế thì khoảng 2 tăng trưởng tín dụng. Điều này đã làm cho hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế của chúng ta tăng lên rất cao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kinh tế vĩ mô của Việt Nam qua các năm dần đi vào ổn định và theo chiều hướng ngày càng vững chắc hơn. Lạm phát cũng kiểm soát ngày càng ổn định và bài bản hơn được thể hiện qua các chỉ số ở mức 6,8 năm 2012, hơn 6 của năm 2013. Đến nay, chúng ta có điều kiện để kiểm soát được mức lạm phát của năm nay ở mức xung quanh 5%, thậm chí còn thấp hơn 5%. Cùng với đó, hoàn toàn có cơ sở để khẳng định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 5,8% trong năm nay, thậm chí còn cao hơn. Đây là cơ sở để Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2015 ở mức 6,2%, lạm phát là 7%. Về mặt cá nhân cũng như với tư cách là chuyên gia kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định là có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,2%. Tuy nhiên, nếu để lạm phát 7% thì không nên.

"Tôi đề nghị mức lạm phát phải dưới 6%. Sau khi phân tích tôi thấy rằng chiều hướng chúng ta có thể kiềm chế được lạm phát của năm sau ở mức dưới 6% là có thể." - Thống đốc khẳng định.

Làm rõ hơn mối tương quan giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng kinh tế của đất nước, Thống đốc cho biết, đến quý III/2014 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đạt 6,19% và để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 5,8% của năm nay thì quý IV này tăng trưởng kinh tế phải đạt mức 6,2%. Mức tăng trưởng kinh tế vào quý III năm ngoái mới chỉ đạt 5,54%, nhưng riêng quý IV đã tăng được khoảng 6,04%, giúp tăng trưởng cả năm đạt mức 5,42%. Như vậy, với nhiều dấu hiệu kinh tế khác cộng với thống kê trong lịch sử thì quý IV năm nay chúng ta hoàn toàn có khả năng đạt mức tăng trưởng kinh tế là 6,2% từ đó dẫn tới cả năm tăng trưởng kinh tế là 5,8.

Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ngân hàng trong năm nay ở mức 12% đến 14% là hợp lý vì phù hợp với sức khỏe của nền kinh tế. Thực tế, nếu tín dụng không tăng lên được thì nền kinh tế cũng không thể tăng trưởng và ốm yếu. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe hiện nay mà tăng trưởng tín dụng quá lớn như thời gian trước đây, 24% hoặc thậm chí có những năm 50% thì nhất định sẽ gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô. 3 năm vừa qua ghi nhận, mức tín dụng ngân hàng chỉ tăng trưởng khoảng 10-12%, nhưng  luôn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế là trên 5%. Trong khi đó trước đây tốc độ tăng trưởng tín dụng rất cao, bình quân của 10 năm là khoảng 34%, có những năm lên đến 53%... song tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng chỉ có thể đạt mức 6-7%. Có thể thấy, trước đây phải 5-6% tăng trưởng tín dụng thì chúng ta mới có 1% tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong 3 năm vừa qua chúng ta đã đạt được tỷ lệ này ở cỡ 1 tăng trưởng kinh tế thì khoảng 2 tăng trưởng tín dụng. Điều này đã làm cho hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế tăng lên rất cao. Tín dụng trong thời gian qua đã trực tiếp đi vào các lĩnh vực sản xuất, mang lại hiệu quả cao hơn cho nền kinh tế.

Trước lo ngại rằng tăng trưởng tín dụng năm nay không đạt được kế hoạch là 12-14%, Thống đốc cho rằng, số liệu đến cuối tháng 9 cho thấy tín dụng đã tăng trưởng xấp xỉ 7%, như vậy để đạt được mục tiêu 12-14% thì trong quý IV tín dụng phải tăng 5,5-6%. Điều này có khả thi hay không? Nếu chúng ta nhìn vào các con số quá khứ thì sẽ thấy: Quý IV năm 2012, tăng trưởng tín dụng là 6,58%, năm 2013 quý IV tăng trưởng tín dụng là 6,04%. Như vậy, trong cả 2 năm gần đây tăng trưởng tín dụng của quý IV đều đạt trên 6%, nếu trong quý IV chúng ta chỉ cần đạt từ 5,5-6% thì cả năm nay chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đề ra là tín dụng tăng 12-14%.

Ngoài tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng cao đạt được mục tiêu đề ra, năm nay, trong điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nổi lên là sự phát triển của khu vực công nghiệp và xây dựng. Một đất nước phát triển mạnh thì bao giờ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng cũng phải là động lực và tiên phong của phát triển. Trong quý III, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đã tăng trưởng tới 8,3%, nếu so với 9 tháng đầu năm thì đã tăng trưởng 6,42%. Trước đây khu vực dịch vụ là động lực, nhưng năm nay tỷ lệ tăng trưởng này của khu vực dịch vụ chỉ còn lại 5,99%, đó là một tín hiệu rất mừng cho phát triển kinh tế của đất nước. Với các tín hiệu như vậy, NHNN cũng thấy mục tiêu trong quý IV tăng trưởng tín dụng đạt mức 5,5-6% là hoàn toàn khả thi.

(T.Hương)