Bức tranh kinh tế Việt Nam quý III chuyển biến so với 6 tháng đầu năm

(eFinance Online) - Sáng nay, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo "Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý III năm 2016". Trong báo cáo chỉ ra, bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý III tiếp tục cho thấy những chuyển biến so với 6 tháng đầu năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo cho thấy, quý III chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ít nhiều phục hồi, lạm phát và mặt bằng lãi suất trong tầm kiểm soát, tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao so với hầu hết các nước trong khu vực... GDP quý III tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2015.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế, tăng 8,1% trong quý. Khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đã tăng trưởng trở lại (tăng 1,48%) nhưng còn không ít khó khăn. Giá trị gia tăng của dịch vụ tăng 7,03% mức cao nhất kể từ năm 2011. 

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý II và 9 tháng đầu năm tăng tương ứng là 15,77% và 19,2%. Những chuyển biến tren là do hiệu quả từ nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Bên cạnh đó niềm tin thị trường, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày một gia tăng. Các doanh nghiệp trong phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tương đối lạc quan về tình hình sản xuất trong quý II cũng như dự báo cho quý IV.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh hơn cùng kỳ năm 2015, trung bình đạt 2,07% trong 9 tháng đầu năm. Lạm phát cơ bản 9 tháng đầu năm ổn định ở mức 1,81% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi suất huy động VNĐ ổn định và thấp hơn trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tín dụng ước tăng khoảng 3,31% trong quý III. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 395 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%. Tỷ lệ đầu tư so với GDP trong quý II đạt 33,5%. Mức thực hiện đầu tư trong quý III đều cao hơn trong quý II ở mọi nguồn vốn. FDI tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng đầu tư trong nền kinh tế, số vốn đăng ký và vốn giải ngân thực tế xấp xỉ 3,7 tỷ USD.

Tổng thu Ngân sách nhà nước trong quý III đạt 241,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2015. 

Tuy nhiên, báo cáo của CIEM cũng chỉ ra rằng, dù Chính phủ mới đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm hướng tới cải thiện khả năng cạnh tranh và năng suất lao động trong trung và dài hạn, định hướng hội nhập quốc tế được cụ thể hóa song những nỗ lực cải cách vi mô có phần chưa tương xứng với kỳ vọng. Đặc biệt là các phương diện như cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hóa thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước... 

Vì vậy, báo cáo đã đưa ra một số giải pháp trước mắt bao gồm Nhà nước cần thay đổi vai trò theo hướng chuyển từ can thiệp, điều khiển trực tiếp sang hỗ trợ và định hướng gián tiếp; Sửa Luật cạnh tranh theo hướng làm rõ các quy định pháp luật, giảm các trường hợp ngoại lệ và tăng các hình thức chế tài để đảm bảo tính răn đe; Triển khai mạnh mẽ chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng giảm thiểu phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng quản trị và đảm bảo cạnh tranh...

(T.N)