Các cơ quan báo chí, xuất bản cần phải giữ vững được bản sắc tài chính

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí - xuất bản trong ngành Tài chính nhân dịp kỷ niệm lần thứ 84 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2009), vừa diễn ra chiều nay, 18/6/2009.

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt.Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Công nghiệp chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí - xuất bản trong ngành Tài chính dồi dào sức khoẻ và đạt được nhiều thắng lợi trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng, Nhà nước và của ngành.

Đánh giá về kết quả đạt được của các cơ quan báo chí, xuất bản của ngành, Thứ trưởng Nguyễn Công nghiệp cho biết: Về cơ bản, các cơ quan báo chí, xuất bản đã duy trì ổn định được hoạt động, luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xuất bản đều kỳ các ấn phẩm báo chí, xuất bản với chất lượng nội dung luôn cố gắng để phục vụ kịp thời việc thông tin tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách của ngành được Đảng và Nhà nước giao.

Các cơ quan báo chí, xuất bản cần phải giữ vững được bản sắc tài chính ảnh 1
Ông Hoàng Trần Cương, Tổng biên tập Thời báo Tài chính VN - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính thay mặt cán bộ, phóng viên nhận bó hoa tươi thắm do Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp trao tặng.

Hoạt động thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc ngành Tài chính tuy vẫn còn không ít khó khăn nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước. Hệ thống báo chí, xuất bản của ngành đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, pháp luật của Nhà nước. Lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm đã được cập nhật phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn. Nội dung thông tin đã bám sát hơn các hoạt động kinh tế tài chính của đất nước, lĩnh vực nghiệp vụ, các hoạt động của ngành, của các đơn vị. Các hoạt động có tính thời sự, trọng tâm của Bộ, ngành, các hoạt động của các cơ quan tài chính chuyên ngành đã được thông tin kịp thời, đầy đủ hơn.

Đặc biệt, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã tổ chức thành công giải thường niên Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính lần thứ 3 và đang tiếp tục phát động giải báo chí viết về ngành Tài chính nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành (28/8/1945- 28/8/2010). Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền cơ chế chính sách, nâng cao nhận thức và hiểu biết của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội và của các tầng lớp nhân dân về công tác tài chính của Nhà nước cũng như hoạt động của ngành Tài chính.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của các cơ quan báo chí, xuất bản rất đáng khích lệ, tuy nhiên, so với yêu cầu và vị trí, vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản trong tình hình hiện nay thì vẫn còn nhiều nhược điểm tồn tại cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới… Vì vậy, để hoạt động báo chí, xuất bản của ngành phát huy được thế mạnh, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin lý luận của ngành, của đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Công nghiệp yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc ngành Tài chính cần tiếp tục có những biện pháp để khắc phục những tồn tại và đề ra được phương hướng phát triển nhằm đưa các ấn phẩm thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của ngành Tài chính.

“Để làm được điều đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các đồng chí phải hướng tập trung tuyên truyền với các hình thức phù hợp vào những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đất nước, trong đó, phải cố gắng bám sát, phản ảnh kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước như các cơ chế chính sách Tài chính - ngân sách; các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến... Đặc biệt, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc ngành Tài chính cần phản ảnh kịp thời các giải pháp Tài chính linh hoạt góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh khó khăn tác động của sự suy giảm kinh tế toàn cầu; kịp thời tuyên truyền các hoạt động và những thành tựu, những đóng góp lớn lao của ngành Tài chính trong công cuộc xây dựng, phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước; qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thêm tự hào về truyền thống lịch sử của ngành, hăng hái phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, lập thành tích thi đua hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính và những ngày lễ trọng đại của đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp nói.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan báo chí, xuất bản cần phải giữ vững được bản sắc tài chính và các vấn đề có tính chất chuyên ngành, đồng thời phải tiếp tục cải tiến “xã hội hoá” cả về mặt nội dung lẫn hình thức, đẩy mạnh công tác phát hành để đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn cho bạn đọc trong và ngoài ngành.

Cùng với các cơ quan báo chí, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính cần phát huy đầy đủ vai trò của một hội nghề nghiệp, cùng nhau phối hợp hành động, bám sát định hướng về công tác tuyên truyền của Bộ Tài chính, thường xuyên nghiên cứu đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, gắn chặt và phục vụ kịp thời cho công tác chuyên môn. Trước mắt, cần tổ chức tốt giải Báo chí Toàn quốc viết về ngành Tài chính nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính để lựa chọn được các tác phẩm báo chí có chất lượng trao giải vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành 28/8/2010.

Đặc biệt, “Bộ mong muốn các cơ quan báo chí, xuất bản, từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các đơn vị tuyên truyền của Bộ quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ, Quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền giữa các đơn vị thuộc Bộ đã ban hành, đồng thời tăng cường hơn nữa sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan thông tấn báo chí của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và các hoạt động về nghiệp vụ báo chí”, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh.

(CT)