Các ngân hàng cổ phần sẽ tăng gấp đôi, gấp ba kinh phí cho CNTT

Các ngân hàng cổ phần Việt Nam đang có khuynh hướng tăng cường đầu tư kỹ thuật công nghệ để có tính cạnh tranh mạnh hơn trong quá trình tăng trưởng.

Các ngân hàng cổ phần sẽ tăng gấp đôi, gấp ba kinh phí cho CNTT

Đó là nhận định của Abhishek Kumar - chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao của Financial Insights Asia/Pacific Banking Advisory Service (thuộc Cty nghiên cứu thị trường IDC).

Financial Insights dự đoán, các ngân hàng sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba ngân sách dành cho hoạt động CNTT trong thời gian tới. Lĩnh vực được ưu tiên đầu tư là trung tâm dữ liệu và ngân hàng qua mạng. Hiện tổng số tài sản của các ngân hàng Việt Nam khoảng 98,697 tỉ USD, trong đó các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm đến 65,4% tổng tài sản.

(Theo Lao Động điện tử)