Các nước ASEAN đã đầu tư 2,45 tỷ USD vào Việt Nam

(eFinance Online) -  Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng đầu năm 2016 đã có 292 dự án cấp mới từ các nước khu vực ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,45 tỷ USD và 142 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 764,44 triệu USD. 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính chung trong 11 tháng năm 2016, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nước ASEAN vào Việt Nam là 3,22 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng vốn đầu tư của tất cả các đối tác có đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2016. 

Trong đó, các dự án của các nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 69 dự án cấp mới và 72 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn đạt 1,59 tỷ USD, chiếm 49,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 748,5 triệu USD, chiếm 23,2%. Tiếp theo là các lĩnh vực cấp nước và xử lý chất thải; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí với tổng vốn đầu tư lần lượt là 229,1 triệu USD và 212,6 triệu USD.

Theo báo cáo, trong 11 tháng năm 2016, Singapore là nước dẫn đầu nhóm các nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam với 192 dự án cấp mới và 82 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 2,05 tỷ USD chiếm 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả Khu vực tại Việt Nam. Tiếp theo là Thái Lan với tổng vốn đầu tư là 440,9 triệu USD chiếm 13,7%, Malaysia với tổng vốn đầu tư là 411,7 triệu USD chiếm 12,8% và Bru-nây với tổng vốn đầu tư là 286,2 triệu USD chiếm 9%. Một số ít dự án còn lại thuộc Philipine, Lào, Indonesia và Campuchia.

Tính đến tháng 11/2016, các nước khu vực ASEAN đã đầu tư tại 36/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hà Nội là địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam, với 39 dự án cấp mới và 19 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 932,1 triệu USD chiếm 28,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đồng Nai xếp thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 544,3 triệu USD chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang…

(T.N)