Các vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Kế toán

Đó là chủ đề Hội thảo do Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tổ chức sáng nay (24/9). Hội thảo do PGS.TS Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính và PGS. TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch VAA đồng chủ trì với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn...

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Trần My.Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Trần My.

Hội thảo là một phần của chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhằm hướng đến mục tiêu tiệm cận chuẩn mực quốc tế về kế toán - minh bạch thông tin, chấp nhận và thừa nhận các chuẩn mực kế toán quốc tế, cũng như chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán của các nước trong khu vực và thế giới.

Tại hội thảo, ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch VAA phát biểu: “Theo đánh giá của Bộ Tài chính thì Luật Kế toán công bố năm 2003 đã có nhiều vấn đề không còn phù hợp; bộc lộ sự thiếu thống nhất, thiếu minh bạch, không hợp lý và thiếu khả thi. Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán đã trở thành yêu cầu khách quan và cấp bách.“

Cũng theo Bộ Tài chính thì quan điểm định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán lần này là không rà soát sửa đổi toàn bộ nội dung của Luật Kế toán, mà chỉ tập trung vào những vấn đề lớn thật sự cần thiết xuất phát từ các yêu cầu của thực tế, yêu cầu hội nhập và yêu cầu của các văn bản pháp luật liên quan, như sự thiếu thống nhất giữa các văn bản luật pháp hiện hành; Các nội dung đã được quy định trong Luật Kế toán nhưng còn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện luật mà không sửa thì dẫn đến vi phạm luật, hoặc nếu bắt buộc phải thực hiện thì không phù hợp với thực tế, gây lãng phí; Hoặc các nội dung thực tế hoạt động kế toán đã diễn ra cần phải bổ sung chế tài quản lý bằng pháp luật nhưng vẫn chưa được quy định trong Luật Kế toán. 

“Cùng với Luật Kiểm toán độc lập (có hiệu lực từ năm 2012), Luật Kế toán (sau khi sửa đổi, bổ sung) sẽ góp phần cho hoạt động tài chính, kinh tế Việt Nam minh bạch, hiệu quả hơn. Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập có mối quan hệ khăng khít, bổ khuyết lẫn nhau. Quy định về kế toán đúng đắn sẽ tạo ra hệ thống thông tin hữu ích, quy định về kiểm toán phù hợp sẽ góp phần đảm bảo làm tăng độ tin cậy của thông tin, số liệu của báo cáo tài chính. Ngược lại chính hoạt động kiểm toán tốt sẽ giúp cho hoạt động kế toán được hoàn thiện.” ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính  chia sẻ.

Bà Lê Thị Hồng Len - Trưởng đại diện ACCA tại Việt Nam chia sẻ: “Là hiệp hội có sự hiện diện trên toàn thế giới, ACCA mong muốn đóng góp kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của mình vào quá trình xây dựng và phát triển ngành kế toán kiểm toán tại Việt Nam với mục tiêu cao nhất là nâng cao lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng kết quả thu hoạch sau hội thảo sẽ thúc đẩy và khuyến khích các bên liên quan có thể đóng góp vào quá trình phát triển của nghề kế toán trong bối cảnh vai trò của ngành đang ngày càng trở nên quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của đất nước.”

(Nhã Tường)