Cải cách TTHC ngành Tài chính đã thu được nhiều kết quả

Bộ Tài chính vừa báo cáo định kỳ Chính phủ về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan tháng 10. Báo cáo cho thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính ngành Tài chính thời gian qua đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

98% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng

Trong tháng 10 Bộ đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đồng thời,  tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế, hải quan để truy cập dữ liệu nhằm tăng cường kiểm soát hoàn thuế, tiến tới thực hiện hoàn thuế điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tổ chức họp bàn với các ngân hàng thương mại trọng điểm để sơ kết triển khai nộp thuế điện tử và bàn về các giải pháp đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Tính đến ngày 26/10/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế, đồng thời đã có 90,05% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua kết nối liên thông với các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan mặt trận tổ quốc, VCCI, hội doanh nghiệp trẻ tổ chức đoàn công tác, giám sát kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan tại một số địa phương, gồm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang.

Cũng trong tháng, Bộ Tài chính cũng phối hợp với VCCI công bố đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu phấn đấu để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế các cấp. Kết quả, hơn 71% các doanh nghiệp được hỏi đã hài lòng với cải cách của cơ quan thuế.

Ngoài ra, quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã được triển khai, trong đó có nội dung trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu thuế phục vụ mục tiêu giảm số giờ nộp thuế và nộp các khoản bảo hiểm.

Hiện Bộ Tại chính đã dự thảo và đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc triển khai thí điểm kết hợp thu thuế với một số khoản BHXH bắt buộc của doanh nghiệp.

Đơn giản hóa hồ sơ khai điện tử

Đối với hải quan, Bộ Tài chính đã đề nghị các Bộ, ngành rà soát và bước đầu cũng đã thực hiện đơn giản hóa một số hồ sơ khai điện tử trên cổng thông tin một cửa quốc gia, cùng với triển khai kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với Hệ thống quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro của hệ thống VNACCs/VCIS để phục vụ công tác kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu. Hiện Bộ Tài chính cho biết đã rà soát và hoàn thiện quy trình hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro để thay thế QĐ 2345/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2014, đã thiết lập 10.080 tiêu chí phân tích toàn quốc và tiêu chí máy soi đối với doanh nghiệp và mặt hàng trọng điểm tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Cũng trong tháng, Bộ Tài chính đã hoàn thành xây dựng và ký kết Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN. Dự kiến đến hết tháng 12/2015, các quốc gia Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ hoàn tất kết nối kỹ thuật; sẵn sàng kết nối vào tháng 12/2015.

Tiếp tục giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế

Trong thời gian tới đây, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chính phủ điện tử, tập trung lĩnh vực thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.

Đi đôi với đó là đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, bao gồm nộp qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và qua các kênh điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp; phấn đấu tiến tới đạt 90% về cả 3 chỉ tiêu: số doanh nghiệp đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế và số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý.

Thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế; sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp.

(T.Hằng)