Cần bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và thanh khoản của nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển đã được giao, nhất là các chương trình, dự án ODA và các dự án quan trọng, cấp bách.

Bên cạnh đó, khẩn trương chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 theo tinh thần lựa chọn một số mục tiêu, nhiệm vụ then chốt để quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự trong năm 2016.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, chống gian lận, trốn thuế; kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước năm 2015. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn để huy động tối đa nguồn vốn trong xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là dịp trước Tết Nguyên đán.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định liên quan đến giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016. Đồng thời, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015 của Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Các bộ chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Chính phủ yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình; rà soát 21 chương trình mục tiêu; loại bỏ các nội dung trùng lặp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1/2016 để làm căn cứ tổng hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp.

Về thời gian phê duyệt quyết định đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ cho phép các bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 cho các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31/3/2016. Việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật đầu tư công và Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14/11/2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

(NQ)