Cán bộ, công chức được nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2019

(eFinance Online) -Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018 về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 04 ngày liên tục.

Cụ thể: Bắt đầu nghỉ từ Thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết Thứ 3 ngày 01/01/2019. Trong đó, ngày 29/12/2018 và 30/12/2018 là ngày nghỉ hằng tuần; ngày 01/01/2019 là ngày nghỉ Tết Dương lịch; ngày 31/12/2018 là ngày nghỉ hoán đổi (đi làm bù vào Thứ 7 ngày 05/01/2019).

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Hai ngày 04/02/2019 đến hết thứ Sáu ngày 08/02/2019 trong Dịp Tết Âm lịch.

Đối với Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5): nghỉ từ thứ Hai ngày 29 /4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019; đi làm bù vào thứ Bẩy ngày 04/5/2019.

(T.H)