Cần hoàn thiện khung pháp lý để quản lý ngành vui chơi có thưởng

Sáng 30/9, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức công bố kết quả nghiên cứu ngành vui chơi có thưởng tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

TS. Nguyễn Đình Chúc- Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng đánh giá, kết quả khảo sát đã cho thấy sự thay đổi lớn về quan niệm của người dân đối với Ngành vui chơi có thưởng nói chung và casino nói riêng theo hướng thông thoáng hơn.

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, có tới 71% số người được hỏi nếu các sòng bài mở cửa cho người dân thì sẽ thu hút được nhiều người đến chơi hơn; 64,7% ý kiến cho rằng vui chơi có thưởng làm tăng ngân sách Nhà nước và 52,6% người dân cho rằng ảnh hưởng tích cực đến việc hạn chế người Việt Nam ra nước ngoài chơi casino.

47,4% người dân đánh giá việc tham gia các hình thức vui chơi có thưởng ảnh hưởng tích cực đến tạo công ăn việc làm cho người dân và 46,2% ý kiến cho rằng, vui chơi có thưởng ảnh hưởng tích cực đến thu hút đầu tư của Việt Nam.

Về mức độ tham gia các hoạt động vui chơi có thưởng khi được hợp pháp hóa, có đến 71% người trả lời cho rằng nếu người Việt được quyền vào chơi ở sòng bài thì sẽ có nhiều người vào chơi; 21% cho rằng sẽ có ít người chơi.

Trên cơ sở phân tích thực trạng ngành vui chơi có thưởng nói chung và sòng bài nói riêng ở Việt Nam, xem xét kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này, cũng như các nghiên cứu trường hợp, và các phân tích kết quả điều tra, báo cáo này đưa ra một số khuyến nghị chính sách. Theo đó,  cần hoàn thiện để có cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm cả quản lý hình thức kinh doanh trò chơi có thưởng trực tuyến hiệu quả. Mặt khác, kinh nghiệm các nước cho thấy việc thành lập cơ quan chuyên trách nhằm quản lý các hoạt động vui chơi có thưởng và sòng bài là cần thiết và tất yếu quan trọng trong quản lý và phát triển đúng hướng ngành này...

(T.H)