Cần ít nhất 250 triệu USD để xử lý ô nhiễm dioxin ở Biên Hòa

Thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên hòa, một trong ba điểm nóng ở Việt Nam và kế hoạch tiếp tục xử lý được chia sẻ tại một hội thảo diễn ra tại thành phố Biên Hòa do Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Với khối lượng đất ô nhiễm tại Biên Hòa ước tính đến nay vào khoảng 250.000 m3 với nồng độ lên tới 1,180.000 ppt, phải cần ít nhất 250 triệu đô la Mỹ để có thể hoàn thành việc xử lý môi trường ở đây.
 
Trong 5 năm qua, với kinh phí do Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ, UNDP và Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE) đã xác định khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa để hiểu rõ hơn về phạm vi, mức độ và các đặc điểm ô nhiễm đặc trưng của tình trạng ô nhiễm ở đây. Thông qua dự án, các biện pháp tạm thời được thực hiện tại Biên Hòa nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của dioxin ra các khu vực xung quanh.
 
Dự án cũng giúp xây dựng Kế hoạch tổng thể xử lý đất nhiễm dioxin cho sân bay Biên Hòa và tiến hành thử nghiệm các công nghệ xử lý trên thực tế tại sân bay Biên Hòa và tại các phòng thí nghiệm của bên cung cấp công nghệ. Các thử nghiệm này đều sử dụng đất ô nhiễm dioxin lấy tại sân bay Biên Hòa.
 
Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã tiến hành cô lập 94.000 m3 đất ô nhiễm tại khu vực Z1 và xây dựng kế hoạch tiếp tục cô lập các khu vực ô nhiễm xung quanh khu vực này (thuộc Dự án Z2). 
 
Trong khi đó, Cộng hòa Séc cũng thực hiện một dự án về về thiết kế hệ thống Quan trắc Môi trường và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cho Đánh giá Môi trường ban đầu ở sân bay Biên Hòa.
 
Ông  Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam, hoan nghênh các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ đã tham gia công tác xử lý ô nhiễm dioxin. Ông nói: “UNDP rất vui mừng khi thấy sự tham gia ngày càng nhiều lên của các cơ quan hữu quan trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, bao gồm sự hỗ trợ của các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ đối với những nỗ lực của chính phủ. Dự án GEF-UNDP-MONRE đã tạo dựng được một nền tảng tốt, thông qua nâng cao năng lực, kiến thức và công nghệ để hoàn thành công tác xử lý môi trường, giúp trả lại môi trường sống an toàn cho cộng đồng và quân nhân sống trong và ngoài sân bay Biên Hòa”  
 
Tất cả số liệu, thông tin về thực trạng ô nhiễm dioxin và các kết quả nghiên cứu của Dự án GEF-UNDP – Bộ TNMT, bao gồm cả Kế hoạch Tổng thể xử lý đất nhiễm dioxin ở Biên Hòa, đã được bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) để thực hiện những bước tiếp theo. 
 
Tất cả số liệu, thông tin về thực trạng ô nhiễm dioxin và các kết quả nghiên cứu của Dự án GEF-UNDP-MONRE được chia sẻ tại hội thảo và bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) để thực hiện những bước tiếp theo. 
 
PGS. TS. Lê Kế Sơn, Giám đốc Dự án Quốc gia nhấn mạnh, những vấn đề cơ bản liên quan đến môi trường xử lý ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa cần được làm rõ trong đánh giá môi trường và đánh giá tác động môi trường của dự án xử lý tổng thể dioxin tại sân bay Biên Hòa là: 1)Lịch sử ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa; 2)Đánh giá sự tồn lưu của dioxin tại sân bay Biên Hòa; 3)Đánh giá sự lan tỏa của dioxin từ sân bay Biên Hòa ra bên ngoài; 4)Đánh giá kết quả dự án Z1; 5)Kế hoạch thực hiện dự án Z2; 6)Lựa chọn công nghệ; 7)Đánh giá môi trường, sức khỏe môi trường và sức khỏe cộng đồng vùng lân cận sân bay và chịu tác động của dự án; 8)Quan trắc môi trường và xử lý sự cố môi trường; 9)Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch phục hồi môi trường.
 
(HTH)