Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra pháp luật

Tại Hội nghị Triển khai công tác pháp chế Tài chính năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung nhấn mạnh,  trong quá trình hội nhập, thách thức đối với công tác thể chế, chính sách đặt ra là rất lớn. Vì vậy pháp chế Tài chính cần chủ động tham mưu, thẩm định các văn bản QPPL, thực hiện cải cách TTHC nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hết sức quan trọng cần có hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra pháp luật, trọng tâm là cơ quan thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện, công tác rà soát, hợp nhất phải tiến hành thường xuyên hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 2 ngày 28 - 29/3/2015, tại Bắc Ninh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Triển khai công tác pháp chế Tài chính năm 2015 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác Pháp chế tài chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Công Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, năm 2014, các nhiệm vụ công tác pháp chế được triển khai toàn diện theo chường trình, kế hoạch được phê duyệt, theo đó, một số nhiệm vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt đặc biệt là công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp luật quốc tế...

Về thực hiện các chương trình xây dựng pháp luật, tính đến ngày 31/12/2014, các đơn vị thuộc Bộ đã trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội 49/50 đề án (đạt 98%), trong đó có 36/50 đề án đã được ban hành.
 
Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tac quản lý thuế, hải quan để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, nhất là việc đã trình một Luật sửa đổi 5 Luật về thuế, một Thông tư sửa 7 Thông tư thực hiện phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại (VNCACCS/VCIS) tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, rút ngắn thời gian thông quan (thời gian xử lý thông quan trung bình đối với hàng luồng xanh của hệ thống không quá 3 giây). Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia (NSW) để doanh nghiệp chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất, NSW sẽ chuyển hồ sơ đến những nơi yêu cầu và trả hồ sơ theo đúng thời hạn cố định, từ đó giảm 10-20% chi phí, 30% thời gian cho việc thông quan hàng hóa.
 
Đồng thời, thực hiện rà soát và thực thi phương án đơn giản hóa 585 thủ tục hành chính, trong đó có 360 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 156 thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ 69 thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó đã ban hành 24 Quyết định công bố công khai kịp thời các thủ tục theo đúng quy định.
 
Đánh giá công tác pháp chê tài chính, ông Nguyễn Lân Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, trong quá trình xây dựng chính sách, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Tài chính, sự đồng thuận cao của các cục, vụ chuyên ngành, đóng góp kịp thời để hoàn chỉnh 36 chính sách đặc thù của tỉnh. Nhờ vậy, thông qua đợt thanh tra, kiểm tra kiểm toán, tỉnh Bắc Ninh chưa phải thu hồi một chính sách.
 
"Đây là sự thành công lớn, là yếu tố tích cực để đẩy mạnh kinh tế phát triển tỉnh Bắc Ninh trong thời gian vừa qua..." - ông Nguyễn Lân Thành nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ công tác pháp chế tài chính năm 2015, ông Đặng Công Khôi cho biết sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành để xây dựng 189 văn bản, trong đó có 6 dự án luật, Nghị quyết; 56 Nghị định.

Tiếp tục quyết liệt các giải pháp để đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó tập trung vào tổ chức thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác pháp chế của Bộ Tài chính trong năm 2014. Đồng thời, Thứ trưởng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp chế tài chính trong thời gian tới là xây dựng văn bản QPPL. Trong năm 2015, Bộ Tài chính phải trình Chính phủ, Quốc hội thông qua 5 dự án Luật, Nghị quyết; Chủ trì, nghiên cứu soạn thảo 56 nghị định, quyết định và đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Soạn thảo và ban hành 126 thông tư, thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Thứ trưởng đề nghị công tác pháp chế ngành Tài chính cần có kế hoạch triển khai cụ thể, phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công việc; Cần coi trọng khâu đánh giá, tổng kết tác động và có tiêu chí đánh giá cụ thể. Công tác dự báo phải chính xác, đảm bảo sự thống nhất của các văn bản QPPL pháp luật, đảm bảo tính khả thi, chủ động thực hiện các cam kết quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong quá trình hội nhập, thách thức đối với công tác thể chế, chính sách đặt ra là rất lớn. Vì vậy pháp chế Tài chính cần chủ động tham mưu, thẩm định các văn bản QPPL, thực hiện cải cách TTHC nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hết sức quan trọng cần có hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra pháp luật, trọng tâm là cơ quan thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện, công tác rà soát, hợp nhất phải tiến hành thường xuyên hơn nữa.

Bế mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Hữu Lợi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trương Chí Trung, triển khai các mặt công tác pháp chế một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. 

Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra pháp luật ảnh 1

Thứ trưởng Trương Chí Trung trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

Cũng tại Hội nghị,  thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và cải cách hành chính năm 2014.
 
(T.H)