Cần thắt chặt chi tiêu cho phù hợp với tình hình khó khăn

Ngày 23/10, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2013  tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Ảnh nguồn internet.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Ảnh nguồn internet.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, dự kiến thu ngân sách năm 2013 đạt 790.800 tỷ đồng, giảm 25.200 tỷ đồng so với dự toán. Nếu loại trừ các khoản ghi thu ngân sách (khoảng 38.400 tỷ đồng) thì thu cân đối ngân sách nhà nước hơn 752.300 tỷ đồng, giảm 63.600 tỷ đồng (-7,8%) so với dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2013 ước đạt 986.300 tỷ đồng, tăng 8.300 tỷ đồng, tương đương 0,8% so với dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 ở mức 5,3% GDP. Chênh lệch thu - chi khoảng 195.000 tỷ đồng. Về kế hoạch năm 2014, theo dự kiến của cơ quan tài chính, thu cân đối ngân sách khoảng 782.700 tỷ đồng, chi khoảng 1.006.700 tỷ đồng, bội chi dự kiến 5,3%.

Cũng theo Bộ trưởng, dự báo của Chính phủ về kinh tế năm 2014 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên việc chi từ hầu bao quốc gia “phải hết sức chặt chẽ”. Năm 2014, Chính phủ dự kiến thu cân đối NS đạt 782.700 tỉ đồng, dự toán chi khoảng 1.006.700 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với nhu cầu chi. Chính phủ đã cắt giảm tối đa các khoản chi, trong đó, tiết kiệm cả đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ bố trí vốn đối với các chương trình giảm nghèo, nông thôn mới...

Thẩm tra về thu ngân sách năm 2013, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, Chính phủ cần đánh giá đúng thực chất hơn về mức tăng trưởng kinh tế trong mối quan hệ với thu ngân sách, trên cơ sở đó rà soát lại khả năng thu, tăng cường chống thất thu, xử lý nghiêm gian lận, trốn thuế; đôn đốc thu hồi nợ đọng để có số ước thu ngân sách tích cực hơn...

Về chi, cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thi công kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ, phân bổ vốn không đúng cơ cấu, chương trình hỗ trợ được giao...

Ủy ban TCNS khuyến nghị: Trong giai đoạn khó khăn khi tốc độ tăng thu giảm, bội chi NS đã cao hơn kế hoạch, dư nợ công tăng nhanh, nhiều khoản nợ của NS chưa được xử lý nhưng dự toán chi theo đề nghị của Chính phủ vẫn tăng 2,9% so với dự toán năm 2013 là chưa thể hiện rõ thông điệp phải triệt để tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu hơn nữa cho phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay.

(T.H - tổng hợp)